Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το Aspose.Cells for .NET v7.0.1!

\1) Aspose.Cells

Νέα χαρακτηριστικά

29512 Προσθήκη νέας υπερφορτωμένης μεθόδου: Cell.SetStyle(στυλ στυλ, bool explicitFlag)

Βελτιώσεις

30331 Προσθήκη και διαγραφή γραμμών στο αντικείμενο λίστας / πίνακα

Εκτέλεση

30177 Εξαίρεση υπερχείλισης στοίβας κατά τη δημιουργία αρχείου PDF από αρχείο ODS

30045 Aspose.Cells κλείνει το τηλέφωνο κατά το άνοιγμα του αρχείου

Εξαιρέσεις

30188 Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη μετατροπή της στήλης Ημερομηνία (με κενή συμβολοσειρά) σε μορφή Excel XML

30252 “Το ‘o:relid’ είναι ένα διπλότυπο όνομα χαρακτηριστικού” Εξαίρεση

Σφάλματα

29876 Ζήτημα προειδοποίησης ασφαλείας

27781 Οι μύθοι γραφημάτων Excel συρρικνώνονται κατά την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας του Excel

29620 Το γράφημα Excel χάνει κάποια μορφοποίηση κατά το άνοιγμα και την αποθήκευση του

30246 Φύλλο εργασίας.IsVisible = ψευδείς ομάδες φύλλων στο βιβλίο εργασίας

29632 Αίτημα δυνατότητας σχετικά με τον χειρισμό εξαιρέσεων κατά την προσθήκη φύλλων εργασίας

30303 Πρόβλημα αντιγραφής φύλλων εργασίας

30035 MS Excel (Format->AutoFit Row Height) VS Aspose.Cells’ AutoFitRow

29841 Πρόβλημα με το γράφημα πίτας

30154 Πρόβλημα με ετικέτες δεδομένων γραφήματος

30153 Οι μακροεντολές είναι απενεργοποιημένες στο αρχείο εξόδου XLSM

30332 Πρόβλημα με αλλαγή κλίμακας άξονα γραφήματος

30308 Δευτερεύων Άξονας στο XLSX χάθηκε στην Αποθήκευση

\2) GridDesktop

Νέα χαρακτηριστικά

29821 Υποστήριξη ελέγχου γραμμής τύπων

 Ελληνικά