Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Είμαστε ευχαρίστως να ανακοινώσω Aspose.Cells for .NET v7.3.3!

\1) Aspose.Cells

Εξαιρέσεις

 • Κατεστραμμένα αρχεία με νέα έκδοση Aspose.Cells
 • Λήψη σφάλματος κατά την αποθήκευση του αρχείου Excel

Σφάλματα

 • Εφαρμογή σφάλματος μεθόδου SetArrayFormula
 • Βρέθηκε σφάλμα κατά το άνοιγμα του δημιουργημένου αρχείου με γράφημα
 • Cells.DeleteRange με

δεν ενημερώνει τις αναφορές

 • Προσαρμόστε τις στήλες και τις γραμμές
 • Ορισμένα υπολογιστικά φύλλα θα αποτύχουν κατά τη φόρτωση/αποθήκευση της διαδικασίας
 • Ζητήματα μεθόδου Workbook.CalculateFormula()
 • Το Chart.CategoryAxis.TickLabels.RotationAngle δεν λειτουργεί μετά την αντιγραφή φύλλων εργασίας
 • Πρόβλημα με την εξάλειψη του Διαγράμματος / Τίτλου Άξονα
 • Η μορφοποίηση του μύθου του γραφήματος χάνεται κατά την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας
 • Πρόβλημα με γραφήματα απόδοσης στο PDF
 • Ορίστε προβλήματα χρώματος ντεγκραντέ
 • Η αποθήκευση του αρχείου MHT, η ανάγνωση στο Aspose.Cells είναι ένα πρόβλημα
 • Ορισμένες μορφοποιήσεις υπό όρους δεν αποδίδονται σωστά
 • Κακή τοποθέτηση κειμένου στο PDF με γραμματοσειρές μεικτού μεγέθους
 • Η εξαγωγή στο PDF από το αρχείο Excel αλλάζει τους τύπους
 • Φύλλο εργασίας και PDF ζητήματα απόδοσης
 • Πρόβλημα με την αυτόματη τοποθέτηση στηλών
 • Θέματα συγκεντρωτικών πινάκων
 • Η ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα αποτυγχάνει
 • Πρόβλημα κατά την αναβάθμιση ενός αρχείου XLS με μακροεντολή σε μορφή XLSM

\2) Aspose.Cells.GridWeb

Σφάλματα

40838 -Η μορφοποίηση του GridWeb δεν έχει αποθηκευτεί

41140 -Πρόβλημα κατά τη χρήση της επιλογής Προσθήκη σειράς στο μενού περιβάλλοντος

\3) Aspose.Cells.GridDesktop

Νέος Χαρακτηριστικά

 • Γραμμές κύλισης GridDesktop - Τρόπος εμφάνισης/απόκρυψης κάθετων και οριζόντιων γραμμών κύλισης
 • Εισαγωγή συμβάντος γραμμής/στήλης

Σφάλματα

 • Το γαλλικό πληκτρολόγιο δεν υποστηρίζεται
 Ελληνικά