Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

\1) Aspose.Cells

Νέα χαρακτηριστικά

Βελτιώσεις

Εξαιρέσεις

41371 - FormatException κατά το άνοιγμα του αρχείου

41376 - Εξαίρεση: Ο δείκτης ήταν εκτός εύρους

41401 - Εύρεση κρυφών γραμμών - Ορισμός τύπου πρόσθετων

41382 - Εξαγωγή στο PDF - η μορφοποίηση δεν είναι σωστή

41431 - Εξαίρεση: “Ο δείκτης ήταν εκτός εύρους”

Σφάλματα

41190 - Έκδοση συνάρτησης ToTiff - Cell Προσανατολισμός

40865 - Πρόβλημα απόδοσης προσανατολισμού κειμένου

41409 - Πρόβλημα με την ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα

41411 - Αποθήκευση XLSX σε HTML - σφάλμα μορφοποίησης

41406 - Πρόβλημα τύπου DATEDIF / συνάρτησης

41350 - Βιβλίο εργασίας. Η φόρμουλα υπολογισμού είναι πολύ αργή

41309 - Η εικόνα δημιουργήθηκε διαφορετικά από υπολογιστή σε υπολογιστή

41415 - Πρόβλημα με το άνοιγμα ενός αρχείου XLSX

41427 - Το Excel δεν θα ολοκληρώσει τη φόρτωση - Αρχείο Excel 2013

41400 - Αλλαγές τιμής/εισόδου φύλλου εργασίας στην Αποθήκευση

2

) Aspose.Cells.GridWeb

Νέα χαρακτηριστικά

41422 - Η δυνατότητα Εμφάνιση τύπων του Excel

Σφάλματα

41397 - Πρόβλημα απόδοσης με Aspose.Gridweb

 Ελληνικά