Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

\1) Aspose.Cells

Νέα χαρακτηριστικά

Βελτιώσεις

Εκτέλεση

41664 - Ο υπολογισμός των τύπων είναι αργός Εξαιρέσεις

Σφάλματα

41748 - Το βιβλίο εργασίας αποθηκεύτηκε ως XLSX κατεστραμμένο

41710 - Ένας χαρακτήρας γίνεται ερωτηματικό

41614 - PDF δεν εμφανίζει τα φιλτραρισμένα στοιχεία

41695 - Το Chart Legend βρίσκεται σε λάθος θέση

41632 - Το υπόμνημα γραφήματος δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί στο κέντρο 41745 - Ορισμένες λειτουργίες αντιγραφής/επικόλλησης είναι κατεστραμμένες

41706 - Αλλαγές περιγράμματος μετά την εισαγωγή της σειράς 41689 - Φύλλο εργασίας. Μέθοδος αντιγραφής Ζήτημα

41648 - Το εύρος δεν επεκτείνει την περιοχή του ανάλογα

41642 - Πρόβλημα με υποσύνολο (έξυπνοι δείκτες)

41633 - Πρόβλημα τύπου πρόσθετων

\2) Aspose.Cells.GridWeb

Σφάλματα

\3) Aspose.Cells.GridDesktop

Σφάλματα

 Ελληνικά