Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

\1) Aspose.Cells

Νέα χαρακτηριστικά

Βελτιώσεις

ShapePathCollection κ.λπ.)

Εκτέλεση

Εξαιρέσεις

42003 - Πρόβλημα με ανανέωση συγκεντρωτικών πινάκων

42050 - CellsException:

41956 - Εξαίρεση κατά το άνοιγμα του αρχείου προτύπου

Σφάλματα

41570 - Πρόβλημα μετατροπής Excel σε PDF Αραβικά

41983 - Συγκεντρωτικοί πίνακες σε αρχεία XLS προκαλούν καταστροφή

41948 - Ζήτημα μετατροπής γραφήματος σε εικόνα

42032 - Το Excel βρήκε μη αναγνώσιμο περιεχόμενο στο XLSX

42012 - Ζήτημα υπολογισμού τύπου

41997 - Πρόβλημα εμφάνισης ιαπωνικών γραμματοσειρών

\2) Aspose.Cells.GridWeb

Σφάλματα

\3) Aspose.Cells.GridDesktop

Σφάλματα

42060 - Σύνδεση με κελιά στο ίδιο βιβλίο εργασίας

42056 - Πρόβλημα υπολογισμού τύπου ADDRESS

 Ελληνικά