Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSNET-45748Απαιτείται λειτουργικότητα παρόμοια με το XmlMapQuery όπως είναι διαθέσιμη στο MS ExcelΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-45747Συσχετισμένη ιδιότητα που απαιτείται για τα XMLMaps για τη λήψη του RootElementName για τον χάρτηΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-45709Η κλίμακα γίνεται μικρότερη - Πρόβλημα γραμματοσειρώνΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-45743Προστασία κοινόχρηστου βιβλίου εργασίας - Ορισμός ή αλλαγή κωδικού πρόσβασηςΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-45737Υποστήριξη PasteType για Aspose.Cells.GridDesktop κατά τις ενέργειες Αντιγραφής/ΕπικόλλησηςΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-45755Δεν είναι δυνατή η λήψη κειμένου σχημάτων Smart ArtΒελτιστοποίηση
CELLSNET-45720Ο Συγκεντρωτικός πίνακας καθυστερεί πολύ για την ανανέωση των δεδομένωνΕκτέλεση
CELLSNET-45680Η κατεύθυνση του σχήματος είναι λάθος όταν μετατρέπεται σε μορφή εικόναςΕντομο
CELLSNET-45679Τα σχήματα αστεριών δεν εμφανίζονται σωστά στην έξοδο PDFΕντομο
CELLSNET-45669Οι χαρακτήρες επικαλύπτονται κατά τη μετατροπή σε εικόναΕντομο
CELLSNET-45665Ορισμένα στοιχεία σχεδίασης αντιστρέφονται ενώ άλλα μετατοπίζονται προς τα δεξιάΕντομο
CELLSNET-43912Η θέση των αντικειμένων γραμμής άλλαξε κατά την απόδοση του υπολογιστικού φύλλου στο PDFΕντομο
CELLSNET-45715Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα - Εμφάνιση της σειράς τιμών - ενεργοποιείται κατά την εκ νέου αποθήκευσηΕντομο
CELLSNET-45671Λείπουν οι συνολικές τιμές για τα υπολογιζόμενα πεδία κατά την ανανέωση/υπολογισμό δεδομένων Συγκεντρωτικού ΠίνακαΕντομο
CELLSNET-45650Σφάλμα επέκτασης δεδομένων στις σωστές στήλες κατά την αποθήκευση μιας μορφής αρχείου MHTML σε αρχείο ExcelΕντομο
CELLSNET-45721Το LightCellsDataProvider καταργεί τα κύρια και τα τελικά κενάΕντομο
CELLSNET-45719Ο υπολογισμός τύπου επιλύει τον τύπο απροσδόκητα σε σφάλμαΕντομο
CELLSNET-45724Η αποθήκευση του Excel ως PDF μειώνει το πλάτος της στήληςΕντομο
CELLSNET-45712Το υπόμνημα του γραφήματος λείπει στην έξοδο PDFΕντομο
CELLSNET-45710Η μορφοποίηση αριθμών στο γράφημα χάνεται μετά την αποθήκευση ενός αρχείου Excel ως PDFΕντομο
CELLSNET-45708Το αρχείο PDF που δημιουργήθηκε από τον Aspose.Cells προκαλεί σφάλμα στο Adobe Acrobat ReaderΕντομο
CELLSNET-45684Γράφημα σε εικόνα ή PDF - Το τρισδιάστατο γραμμικό γράφημα δεν είναι σωστό ή δεν έχει περιστραφείΕντομο
CELLSNET-45760Η επικύρωση δεν αντιγράφεται σωστά από το ένα φύλλο εργασίας στο άλλοΕντομο
CELLSNET-45758Η ιδιότητα Style.QuotePrefix δεν λειτουργεί για τη μορφή αρχείου XLSBΕντομο
CELLSNET-45757Το συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας του Excel αποκρύπτεται μετά το άνοιγμα και την αποθήκευσηΕντομο
CELLSNET-45754Οι στήλες επεκτάθηκαν απροσδόκητα στο συγχωνευμένο βιβλίο εργασίαςΕντομο
CELLSNET-45749Η συμβολοσειρά HTML που έχει πολλές γραμματοσειρές καταστρέφει το αρχείο εξόδου ExcelΕντομο
CELLSNET-45739Το αρχείο SpreadsheetML όταν αποθηκευτεί ξανά μέσω Aspose.Cells περιέχει πρόσθετες ρυθμίσεις προστασίας που εφαρμόζονταιΕντομο
CELLSNET-45738Το AutoFitColumns διακόπτει τη μορφοποίηση HTML στο αρχείο εξόδου ExcelΕντομο
CELLSNET-45734Το MS Excel εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος κατά το άνοιγμα του αρχείου εξόδουΕντομο
CELLSNET-45733Η γραμματοσειρά του πλαισίου κειμένου αλλάζει μετά την κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτωνΕντομο
CELLSNET-45714Το ύψος της σειράς γίνεται πολύ μεγάλο μετά την αυτόματη προσαρμογή σειρώνΕντομο
CELLSNET-45735Πρόβλημα με το CellColor όταν χρησιμοποιείτε το μενού περιβάλλοντος για αλλαγήΕντομο
CELLSNET-45707Εξαίρεση κατά τη χρήση Συγκεντρωτικού Πίνακα.RefreshDataΕξαίρεση
CELLSNET-45728Το ευρετήριο ήταν εκτός εύρους εξαίρεση κατά την αποθήκευση ως σελίδα PDFΕξαίρεση
CELLSNET-45704Το Workbook.Save() αποτυγχάνει με εξαίρεση όταν χρησιμοποιείται το Aspose.Cells ως εργασία ιστού AzureΕξαίρεση
CELLSNET-45753Όταν το XLSB μετατρέπεται σε PDF, εμφανίζεται System.ArgumentOutOfRangeExceptionΕξαίρεση
CELLSNET-45751Η ιδιότητα ExportTableOptions.Indexes που χρησιμοποιείται στη μέθοδο ExportDataTable() προκαλεί εξαίρεσηΕξαίρεση
CELLSNET-45726Εξαίρεση κατά τη φόρτωση του αρχείου εξόδου XLS (εξαιρούνται τα αντικείμενα OLE, οι εικόνες κ.λπ.)Εξαίρεση
CELLSNET-45723R1C1Formula ρίχνει εξαίρεση εάν ο τύπος περιέχει χαρακτήρα “[”Εξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for .NET. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει τη μέθοδο Shape.GetResultOfSmartArt().

Μετατρέψτε την έξυπνη τέχνη σε σχήμα ομάδας.

Προσθέτει την ιδιότητα Shape.IsSmartArt

Υποδεικνύει εάν το σχήμα είναι έξυπνη τέχνη.

Μέθοδος Workbook.ProtectSharedWorkbook() και Workbook.UnprotectSharedWorkbook()

Προστατεύει και καταργεί την προστασία του κοινόχρηστου βιβλίου εργασίας.

Προσθέτει enum StyleModifyFlag.Spacing

Καθορίζει το διάστημα μεταξύ των χαρακτήρων σε μια εκτέλεση κειμένου.

Προσθέτει την ιδιότητα PdfSaveOptions.IgnoreError

Υποδεικνύει εάν πρέπει να αποκρύψετε το σφάλμα κατά την απόδοση.

Προσθέτει την ιδιότητα ImageOrPrintOptions.PageIndex

Λαμβάνει ή ορίζει το ευρετήριο με βάση το 0 της πρώτης σελίδας προς αποθήκευση.

Προσθέτει την ιδιότητα ImageOrPrintOptions.PageCount

Λαμβάνει ή ορίζει τον αριθμό των σελίδων προς αποθήκευση.

Προσθέτει την ιδιότητα XmlMap.RootElementName

Λαμβάνει όνομα στοιχείου ρίζας.

Προσθέτει τη μέθοδο Worksheet.XmlMapQuery(διαδρομή συμβολοσειράς, XmlMap xmlMap)

Ζητήστε περιοχές κελιών που αντιστοιχίστηκαν/συνδέθηκαν με τη συγκεκριμένη διαδρομή του χάρτη xml.

Προσθέτει την ιδιότητα GridDesktop.PasteType

Λαμβάνει ή ορίζει ποιος τύπος επικόλλησης ισχύει για την ενέργεια επικόλλησης, διαθέσιμο μόνο όταν το EnableClipboardCopyPaste είναι ψευδές.

Προσθέτει την ιδιότητα LoadOptions.AutoFitterOptions

Λαμβάνει και ρυθμίζει τις επιλογές αυτόματης τοποθέτησης.

Παραδείγματα χρήσης

Ελέγξτε τη λίστα των θεμάτων βοήθειας που έχουν προστεθεί στα έγγραφα του Wiki Aspose.Cells:

 Ελληνικά