Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSNET-46045Ορίστε το μέγεθος σελίδας Pdf ενώ χρησιμοποιείτε τη μέθοδο Chart.ToPdfΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-45590Υποστήριξη απόδοσης ιστόγραμμα MS Excel 2016 ChartΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-46007Προσθέστε μια ισοδύναμη ιδιότητα στην ιδιότητα “FilterMode” του αντικειμένου φύλλου εργασίας MS Excel (VBA)Νέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-46026Υποστήριξη πρόσθετων τροποποιήσεων κελιών στο cellModifiedOnAjax - Aspose.Cells.GridWebΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-46013Νέος τύπος σταυρού με απόκρυψη περιεχομένου με επικάλυψη κατά την αποθήκευση ως HTMLΒελτιστοποίηση
CELLSNET-45965Δυνατότητα επεξεργασίας τυπικού στοιχείου LINK κατά τη μετατροπή προς τα πίσωΒελτιστοποίηση
CELLSNET-46032Μην δημιουργείτε κενή σελίδα PDF όταν το αρχείο Excel είναι κενόΒελτιστοποίηση
CELLSNET-46027Απόδοση Excel σε PDF - Πρόβλημα κεφαλίδας/υποσέλιδουΒελτιστοποίηση
CELLSNET-45970Όταν προσαρμόζεται αυτόματα μια στήλη, το Aspose.Cells δεν λαμβάνεται υπόψη το ύψος της γραμμής όταν το κελί είναι αναδιπλωμένο με κείμενοΒελτιστοποίηση
CELLSNET-44985Πρόβλημα με τη λειτουργία αυτόματης προσαρμογής στηλών με ενεργοποιημένη την αναδίπλωση κειμένουΒελτιστοποίηση
CELLSNET-42701Πρόβλημα αναδίπλωσης κειμένου του AutoFitColumnsΒελτιστοποίηση
CELLSNET-46005Οι γραφές αντιστρέφονται για διαφορετικά φύλλα στη μορφή αρχείου εξόδου PDFΕντομο
CELLSNET-45958Λανθασμένη μορφοποίηση κατά την αποθήκευση του XLSX ως HTMLΕντομο
CELLSNET-45907Λείπουν τιμές στην απόδοση του γραφήματοςΕντομο
CELLSNET-46034Δεν είναι δυνατή η κατάργηση συγκεντρωτικών πινάκων (των οποίων η πηγή δεδομένων είναι εξωτερική) από τη μορφή αρχείου XLSΕντομο
CELLSNET-46016Το αρχείο Excel καταστρέφεται μετά την ανανέωση του Συγκεντρωτικού ΠίνακαΕντομο
CELLSNET-45988Η ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα στο “Sample2.xlsx” δημιουργεί κατεστραμμένο αρχείο ExcelΕντομο
CELLSNET-46011Βιβλίο εργασίας. Υπολογισμός δίνει λανθασμένη τιμή για το κελί F155Εντομο
CELLSNET-46001Λανθασμένη αξιολόγηση των τιμών DateTime κατά τον υπολογισμό των συναρτήσεων DateTimeΕντομο
CELLSNET-46000Συρρίκνωση για να χωρέσει σε κελιά το κείμενο που έγινε ελαφρώς μικρότερο από το κανονικό στην εικόνα που αποδίδεταιΕντομο
CELLSNET-45998Τα περιθώρια εξακολουθούν να υπάρχουν όταν όλα τα περιθώρια είναι μηδενικά και το OnePagePerSheet έχει οριστεί σε true.Εντομο
CELLSNET-45990Η έξοδος PDF ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο βελτιστοποίησηςΕντομο
CELLSNET-46053“Η συμβολοσειρά εισόδου δεν ήταν σε σωστή μορφή” κατά τον υπολογισμό του γραφήματος στο αρχείο προτύπουΕντομο
CELLSNET-46029Ζητήματα με προσαρμοσμένο φιλτράρισμα δεδομένωνΕντομο
CELLSNET-46024Κατά την αποθήκευση του OriginalDataSource με κάθετο άλλαξε σε ανάστροφη κάθετοΕντομο
CELLSNET-46018Οι εικόνες και τα διαγράμματα λείπουν κατά την αποθήκευση του αρχείου OTSΕντομο
CELLSNET-46003Το ListFillRange στο ActiveX ComboBox δεν ενημερώνεταιΕντομο
CELLSNET-46002Οι σειρές κεφαλίδας σελίδας εμφανίζονται μόνο στην πρώτη σελίδα στην έξοδο PDFΕντομο
CELLSNET-45996Σφάλμα στο A30 - Οι νέες γραμμές καταργήθηκανΕντομο
CELLSNET-45995Σφάλμα στο C32 - Το λευκό διάστημα αφαιρέθηκεΕντομο
CELLSNET-45968Workbook.CalculateFormula άλλαξε το “#REF!” ονομάζω?"Εντομο
CELLSNET-46031Η στήλη λείπει στην έξοδο GridWeb μετά τη δέσμευση μιας προσαρμοσμένης κλάσηςΕντομο
CELLSNET-46025Η επικύρωση δεδομένων απέτυχε πάντα στο Aspose.Cells.GridWebΕντομο
CELLSNET-46020Η τιμή Cell δεν είναι σωστή κατά την εισαγωγή ενός αρχείου Excel στο Aspose.Cells.GridWebΕντομο
CELLSNET-46019Η θέση Shapes δεν είναι σωστή στο Aspose.Cells.GridWebΕντομο
CELLSNET-46017Μετά την εισαγωγή γραμμής ή στήλης, το φύλλο εργασίας γίνεται κενό με μία σειρά/στήλη σε αριθμόΕντομο
CELLSNET-46009Οι τιμές και τα στοιχεία ελέγχου χάνονται όταν τα κελιά επεξεργάζονται π.χ. I13, I14, I15 κ.λπ.Εντομο
CELLSNET-45994Εμφανίστε το μήνυμα εισαγωγής επικύρωσης στο GridWebΕντομο
CELLSNET-45991Η κύλιση στην κάτω σειρά και το κλικ στο κουμπί ομάδας δεν συμπτύσσει τις σειρέςΕντομο
CELLSNET-45919Τα στοιχεία ελέγχου (κουμπιά επιλογών και γραμμές κύλισης) δεν αποδίδονται κατά την εισαγωγή ενός αρχείου ExcelΕντομο
CELLSNET-45975Το Cells στην περιοχή L10:L12 δεν μπορεί να συγχωνευθείΕξαίρεση
CELLSNET-46008Μη έγκυρη συμβολοσειρά στο αρχείο - προκύπτει εξαίρεση κατά το άνοιγμα του αρχείου XLSΕξαίρεση
CELLSNET-46004Εξαίρεση “Η συμβολοσειρά εισόδου δεν ήταν σε σωστή μορφή” κατά το άνοιγμα ενός αρχείου XLSXΕξαίρεση
CELLSNET-45992Aspose.Cells 18.2: Το άνοιγμα συγκεκριμένου αρχείου XLS προκαλεί ArgumentOutOfRangeExceptionΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for .NET. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει νέο στοιχείο “CrossHideRight” για το HtmlCrossType enum

Εμφανίζει διασταυρούμενη συμβολοσειρά HTML και αποκρύπτει τη δεξιά συμβολοσειρά όταν το κείμενο επικαλύπτεται.

Προσθέτει νέο στοιχείο “TSV” για αριθμούς LoadFormat, SaveFormat και FileFormatType

Αντιπροσωπεύει ένα αρχείο TSV (τιμές διαχωρισμένες με καρτέλες), το ίδιο με το “TabDelimited”.

Προσθέτει enum ImageType

Αντιπροσωπεύει τον τύπο της εικόνας.

Προσθέτει ιδιότητες MsoTextFrame.RotateTextWithShape και ShapeTextAlignment.RotateTextWithShape

Υποδεικνύει εάν το κείμενο περιστρέφεται με το σχήμα.

Προσθέτει ιδιότητες OleObject.ImageType και Picture.ImageType

Λαμβάνει τη μορφή εικόνας της εικόνας.

Καταργεί τις ιδιότητες OleObject.ImageFormat και Picture.ImageFormat

Χρησιμοποιήστε τις ιδιότητες OleObject.ImageType και Picture.ImageType.

Προσθέτει μια μέθοδο υπερφόρτωσης AutoFilter.Refresh (System.Boolean).

Λαμβάνει όλα τα ευρετήρια των κρυφών σειρών και ανανεώνει το αυτόματο φίλτρο.

Προσθέτει μέθοδο υπερφόρτωσης Cell.GetHtmlString(System.Boolean)

Λαμβάνει τη συμβολοσειρά HTML που περιέχει δεδομένα και ορισμένες μορφές σε αυτό το κελί.

Προσθέτει την ιδιότητα BuiltInDocumentPropertyCollection.Language

Λαμβάνει και ορίζει τη γλώσσα του αρχείου.

Προσθέτει Style.SetPatternColor(Aspose.Cells.BackgroundType,System.Drawing.Color,System.Drawing.Color)

Ορίζει το μοτίβο και το χρώμα του κελιού

Προσθέτει την ιδιότητα ChartPoint.XValueType

Λαμβάνει τον τύπο τιμής Χ του σημείου γραφήματος.

Προσθέτει την ιδιότητα ChartPoint.YValueType

Λαμβάνει τον τύπο τιμής Y του σημείου γραφήματος.

Προσθέτει έναν αριθμό PageLayoutAlignmentType

Αντιπροσωπεύει τύπους στοίχισης διάταξης σελίδας.

Προσθέτει τη μέθοδο Chart.ToPdf(System.IO.Stream,System.Single,System.Single,Aspose.Cells.PageLayoutAlignmentType,Aspose.Cells.PageLayoutAlignmentType)

Δημιουργεί το PDF του γραφήματος με το επιθυμητό μέγεθος σελίδας και το αποθηκεύει σε ροή.

Προσθέτει τη μέθοδο Chart.ToPdf(System.String,System.Single,System.Single,Aspose.Cells.PageLayoutAlignmentType,Aspose.Cells.PageLayoutAlignmentType)

Δημιουργεί το PDF του γραφήματος με το επιθυμητό μέγεθος σελίδας και το αποθηκεύει σε ένα αρχείο.

Προσθέτει την ιδιότητα PdfSaveOptions.OutputBlankPageWhenNothingToPrint

Υποδεικνύει εάν θα βγει μια κενή σελίδα όταν δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση.

 Ελληνικά