Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSNET-44956Υποστήριξη για απόκρυψη επιλεγμένων περιοχών και ταξινόμηση των εμφανιζόμενων αποτελεσμάτων του Συγκεντρωτικού ΠίνακαΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-46852Υποστήριξη πίνακα ανάγνωσης και γραφής του οποίου η πηγή δεδομένων είναι ένας πίνακας ερωτημάτων στο αρχείο XLS.Νέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-46967Υποστήριξη για λήψη μεγέθους εσοχής σε μονάδα pixelΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-46973Ο τύπος του Excel δεν λειτουργεί στο αρχείο XLS που δημιουργήθηκεΒελτιστοποίηση
CELLSNET-46981Υποστήριξη ανάγνωσης/εγγραφής με ροή μνήμης για Workbook.ImportXml και Workbook.ExportXmlΒελτιστοποίηση
CELLSNET-46905Δεν έχουν αποθηκευτεί αλλαγές για την πηγή συνδέσμου στο αρχείο XLSΒελτιστοποίηση
CELLSNET-46898Το φόντο του τρισδιάστατου μοντέλου γίνεται μπλεΕντομο
CELLSNET-46314Ζητήματα κατά την ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα με “Εμφάνιση τιμής ως % του γενικού συνόλου”Εντομο
CELLSNET-46789Η μέθοδος CalculateData δεν λειτουργεί σωστά με τη μορφή PDFΕντομο
CELLSNET-46955HTML στο αρχείο Excel δημιουργεί εξαίρεση “Το στοιχείο έχει ήδη προστεθεί”Εντομο
CELLSNET-46987Δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του τύπου κατά την αναφορά κελιώνΕντομο
CELLSNET-46968Ο έμμεσος τύπος δεν λειτουργεί σωστά στο MS ExcelΕντομο
CELLSNET-46991Το αρχείο XLSX είναι κατεστραμμένο.Εντομο
CELLSNET-46994# Αξία! στο αρχείο εξόδου Excel (άνοιξε στο Excel 365) αφού καλέσετε τον τύπο Υπολογισμού
Εντομο
CELLSNET-47001Η CalculateFormula() προκαλεί NullReferenceExceptionΕντομο
CELLSNET-46953Το περιεχόμενο κόβεται κατά την εκτύπωσηΕντομο
CELLSNET-46966Λείπει το δεξί περίγραμμα όταν το HorizontalAlignment έχει οριστεί σε FillΕντομο
CELLSNET-45362Οι επιλογές εικόνας πλακιδίων δεν λειτουργούν για φόντο γραφήματος σε αρχεία XLSΕντομο
CELLSNET-46949Τα αντικείμενα OLE γίνονται εικόνες κατά την αντιγραφή φύλλων εργασίαςΕντομο
CELLSNET-46963Οι ετικέτες γραφημάτων χάνουν τη μορφοποίηση μετά την αποθήκευση του αρχείου ExcelΕντομο
CELLSNET-46965Η κλήση Chart.Calculate() σε ένα κενό γράφημα που έχει κενό τίτλο αυτόματου κειμένου προκαλεί σφάλμαΕντομο
CELLSNET-46971Το φύλλο που αντιγράφηκε πρόσφατα καταργεί την απόκρυψη τυχόν κρυφών στηλών και επαναφέρει επίσης το πλάτος των στηλώνΕντομο
CELLSNET-46972Το κόμμα αφαιρέθηκε από τους τίτλους γραφημάτων μόλις αποκρυπτογραφηθεί το αρχείο ExcelΕντομο
CELLSNET-46912Το StackOverflowException ρίχνεται κατά τη μετατροπή του XLSX σε HTMLΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for .NET. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει μεθόδους: Validation.AddArea(CellArea,bool,bool),AddAreas(CellArea[], bool, bool),RemoveAreas(CellArea[])

Προσθέτει/αφαιρεί ρυθμίσεις επικύρωσης από δεδομένη(ες) περιοχή(ες) λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση.

Προσθέτει τη μέθοδο Workbook.ImportXml (Ροή ροής, όνομα φύλλου συμβολοσειράς, σειρά int, int col).

Εισάγει μια ροή αρχείου XML στο βιβλίο εργασίας.

Προσθέτει τη μέθοδο Workbook.ExportXml (string mapName, Stream stream).

Εξαγωγή δεδομένων XML σε ροή.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.ExportArea

Λαμβάνει ή ορίζει το CellArea εξαγωγής του τρέχοντος ενεργού φύλλου εργασίας. Εάν ορίσετε αυτό το χαρακτηριστικό, η περιοχή εκτύπωσης του τρέχοντος ενεργού φύλλου εργασίας θα παραλειφθεί. Μόνο η καθορισμένη περιοχή θα εξαχθεί κατά την αποθήκευση του αρχείου στο HTML.

Προσθέτει τάξεις: DataMashup,PowerQueryFormula,PowerQueryFormulaCollection,PowerQueryFormulaItem και PowerQueryFormulaItemCollection

Λαμβάνει πληροφορίες στο DataMashup.

Προσθέτει την ιδιότητα DBConnection.SeverCommand.

Λαμβάνει και ορίζει μια δεύτερη συμβολοσειρά κειμένου εντολής που παραμένει όταν χρησιμοποιούνται πεδία σελίδας που βασίζονται σε διακομιστή Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Προσθέτει τη μέθοδο CellsHelper.GetTextWidth().

Λαμβάνει το πλάτος του κειμένου στη μονάδα σημείων.

 Ελληνικά