Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSNET-47706Υποστηρίξτε το μοτίβο μορφοποίησης που εξαρτάται από τις τοπικές ρυθμίσεις “aaaa” για έτος στην περιοχή της ΙσπανίαςΒελτιώσεις
CELLSNET-47641Έγινε προειδοποίηση κατά την προσθήκη 29 φύλλων και το άνοιγμα του αρχείου εξόδου XLS στο MS ExcelΕκτέλεση
CELLSNET-46716Το κείμενο κόπηκε κατά την απόδοση PDFΣφάλματα
CELLSNET-47618Μια εικόνα γίνεται ολόλευκη και κάποια καταστροφή κειμένου σε άλλες εικόνες/σχήματαΣφάλματα
CELLSNET-47635Το Slicer σε διαφορετικό τραπέζι δημιουργεί κατεστραμμένο αρχείοΣφάλματα
CELLSNET-47642Το αρχείο XLSB είναι κατεστραμμένο μετά τη φόρτωση και την αποθήκευσηΣφάλματα
CELLSNET-47660Το πεδίο γραφήματος που περιέχει ημερομηνίες έχει διαφορετική μορφή σε μορφή PDFΣφάλματα
CELLSNET-47661Aspose.Cells δημιουργεί μη έγκυρη σήμανση HTML για συγκεκριμένο φύλλο εργασίας συγκεκριμένου εγγράφου CellsΣφάλματα
CELLSNET-47680Οι συγκεντρωτικοί πίνακες δεν ανανεώθηκανΣφάλματα
CELLSNET-47659Θέμα εύρεσης κυττάρων με συγκεκριμένα στυλΣφάλματα
CELLSNET-47679Διαφορά στον υπολογισμό Aspose.Cells και ExcelΣφάλματα
CELLSNET-47666Το βιβλίο εργασίας δεν μπορεί να εμφανιστεί στο SharePointΣφάλματα
CELLSNET-47698Μετατόπιση στη θέση λογότυπου κατά τη μετατροπή του αρχείου XLS σε PDFΣφάλματα
CELLSNET-47651Η εξαγωγή του πολικού γραφήματος σε pdf είναι λοξήΣφάλματα
CELLSNET-47662Λανθασμένα δεδομένα Εμφανίζονται ετικέτες κατά τη μετατροπή του γραφήματος excel σε εικόναΣφάλματα
CELLSNET-47667Λείπουν γραμμές στο γράφημα ράβδων στην εικόνα εξόδουΣφάλματα
CELLSNET-47697Ορισμένες τιμές του άξονα Υ βρίσκονται εκτός του γραφήματος στην έξοδο PDFΣφάλματα
CELLSNET-43579Η καμπυλότητα του κειμένου WortArt αλλάζει κατά τη μετατροπή από το Excel σε PDFΣφάλματα
CELLSNET-47675Το περιεχόμενο του αρχείου XLS αλλάζει μετά τη φόρτωση και την αποθήκευσηΣφάλματα
CELLSNET-47704Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες εξαφανίστηκαν μετά την επεξεργασία/αποθήκευση ενός αρχείου με κωδικό πρόσβασης (κρυπτογραφημένο) XLSΣφάλματα
CELLSNET-47708Η σειρά ταξινόμησης δεν λειτουργούσε σωστά με δυναμικούς τύπους (Έξυπνοι δείκτες)Σφάλματα
CELLSNET-47682Εξαίρεση κατά τη φόρτωση συγκεκριμένου HtmΕξαιρέσεις
CELLSNET-47683Εξαίρεση κατά τη φόρτωση συγκεκριμένου HtmΕξαιρέσεις
CELLSNET-47684Εξαίρεση κατά τη φόρτωση συγκεκριμένου HtmΕξαιρέσεις
CELLSNET-47689Εξαίρεση κατά τη μετατροπή XLSB σε PNG και HTMLΕξαιρέσεις
CELLSNET-47701Αποτυχία δημιουργίας αντιγράφου του βιβλίου εργασίας XLTXΕξαιρέσεις
CELLSNET-47628Η διαγραφή κενών γραμμών από κελιά προκαλεί ArgumentOutOfRangeExceptionΕξαιρέσεις
CELLSNET-47629Η κλήση τιμών κελιών μετά τη διαγραφή κενών σειρών και στηλών προκαλεί ArgumentExceptionΕξαιρέσεις
CELLSNET-47700Το CalculateFormula ρίχνει το InvalidCastExceptionΕξαιρέσεις
CELLSNET-47703Δημιουργήθηκε εξαίρεση κατά την κλήση του βιβλίου εργασίας.CalculateFormula()Εξαιρέσεις
CELLSNET-47669Μη έγκυρο ευρετήριο στήλης ArgumentException εμφανίζεται κατά τη μετατροπή του 1ου φύλλου εργασίας σε HTMLΕξαιρέσεις
CELLSNET-47677Εξαίρεση ανύψωσης DataBar.ToImage εάν η σειρά είναι κρυφή.Εξαιρέσεις
CELLSNET-47686Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του XLSB σε XLSXΕξαιρέσεις
CELLSNET-47687Δεν είναι δυνατή η φόρτωση των αποδόσεωνΕξαιρέσεις
CELLSNET-47694Εξαίρεση κατά το ανοιχτό αρχείο εγγράφου XLSXΕξαιρέσεις
CELLSNET-47695Μη έγκυρο όνομα κελιού μετά το DeleteRangeΕξαιρέσεις
CELLSNET-47699Εξαίρεση όταν είναι ανοιχτό το αρχείο ODSΕξαιρέσεις
CELLSNET-47702Παρουσιάστηκε εξαίρεση κατά τη φόρτωση των κρυπτογραφημένων αρχείων “Microsoft Excel 5.0/95 Workbook”Εξαιρέσεις

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for .NET. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Διαγράφει την παρωχημένη μέθοδο CellsHelper.IsProtectedByRMS().

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα FileFormatUtil.DetectFileFormat().IsProtectedByRMS.

Διαγράφει τις παρωχημένες μεθόδους CellsHelper.DetectLoadFormat() και CellsHelper.DetectFileFormat()

Χρησιμοποιήστε το FileFormatUtil.DetectFileFormat().

Διαγράφει την παρωχημένη ιδιότητα CellsHelper.FontDir.

Χρησιμοποιήστε το FontConfigs.SetFontsFolder(string, bool).

Διαγράφει την παρωχημένη ιδιοκτησία CellsHelper.FontDirs.

Χρησιμοποιήστε το FontConfigs.SetFontFolders(string[], bool).

Διαγράφει την παρωχημένη ιδιοκτησία CellsHelper.FontFiles.

Χρησιμοποιήστε το FontConfigs.SetFontSources(FontSourceBase[]).

Προσθέτει την ιδιότητα CellsHelper.IsCloudPlatform.

Υποδεικνύει εάν εκτελείται στην πλατφόρμα του δυναμικού.

Προσθέτει την ιδιότητα Shape.Worksheet.

Λαμβάνει το φύλλο εργασίας που περιέχει αυτό το σχήμα.

Προσθέτει την ιδιότητα SaveOptions.SortExternalNames.

Υποδεικνύει εάν ταξινομούνται εξωτερικά ονόματα κατά την αποθήκευση αρχείων .xlsx.

Προσθέτει τη μέθοδο ListObject.Filter().

Φιλτράρει τον πίνακα.

Προσθέτει τη μέθοδο XmlMapCollection.Clear().

Διαγράφει όλους τους χάρτες xml.

Προσθέτει SaveFormat.Docx enum.

Αντιπροσωπεύει την αποθήκευση ως αρχεία .docx.

Προσθέτει ImageType.OfficeCompatibleEmf enum.

Windows Βελτιωμένο Metafile που είναι πιο συμβατό με το Office.

 Ελληνικά