Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSNET-47964Υποστηρίξτε τη δεσμευτική αναφορά Slicer με συγκεντρωτικό πίνακα και γράφημα περιστροφήςΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-48003Υποστήριξη εισαγωγής δωρεάν html με εικόνα svgΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-47988Αναφορά στο εύρος διαρροής με #Νέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-47996Υποστήριξη μετακίνησης υπάρχουσας στήλης στο GridWebΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-48002Υποστήριξη εξαγωγής όλων των φύλλων εργασίας σε αρχείο .csv.Νέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-47975ArgumentException στη μέθοδο CalculateFormulaΒελτιστοποίηση
CELLSNET-47984Υποστήριξη της λειτουργίας ELSE κατά τη μετατροπή xls σε xlsxΒελτιστοποίηση
CELLSNET-47989Υποστήριξη ρύθμισης καθολικού PageOrientationTypeΒελτιστοποίηση
CELLSNET-48051Το PasteType.Values λειτουργεί μόνο όταν επικολληθεί σε άλλο εύρος από την πηγήΒελτιστοποίηση
CELLSNET-47956Περιμένετε τον τύπο υπολογισμούΕκτέλεση
CELLSNET-47982Νέο βιβλίο εργασίας κολλάει σε μη έγκυρο αρχείοΕκτέλεση
CELLSNET-48012Βελτιώστε την απόδοση για την ανάγνωση του αρχείου .ods με μεγάλο εύρος επικυρώσεων.Εκτέλεση
CELLSNET-48039Άπειρος βρόχος κατά την αποθήκευση αντιγραμμένου βιβλίου εργασίαςΕκτέλεση
CELLSNET-44224Το υδατογράφημα WordArt δεν αποδίδεται στη μορφή αρχείου εξόδου PDFΕντομο
CELLSNET-47887Το κείμενο μέσα στο σχήμα δεν έχει τοποθετηθεί σωστάΕντομο
CELLSNET-47920Ορισμένα περιεχόμενα χάνονται στη μετατροπή HTML σε ExcelΕντομο
CELLSNET-47981Το αποτέλεσμα της εξαγωγής εύρους με συγχωνευμένα κελιά σε html είναι εσφαλμένοΕντομο
CELLSNET-47985Λιγότερος αριθμός σειρών κατά τη μετατροπή σε htmlΕντομο
CELLSNET-47987Μετακίνηση συγκεντρωτικού πεδίου στην ενότητα Σελίδα ή συγκεντρωτικά φίλτραΕντομο
CELLSNET-47997Πρόσθετες στήλες δημιουργούνται μετά την αποθήκευση του αρχείου σε htmlΕντομο
CELLSNET-48009Το αρχείο είναι κατεστραμμένο μετά την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας με SlicersΕντομο
CELLSNET-48036Ο έλεγχος Slicer δεν προστίθεται με βάση το πεδίο Φίλτρο σελίδας του Συγκεντρωτικού ΠίνακαΕντομο
CELLSNET-48044Η εξαίρεση δημιουργείται κατά την ανάγνωση ενός συγκεκριμένου αρχείου mhtmlΕντομο
CELLSNET-47118Η λανθασμένη τιμή “TRUE” ανακτήθηκε από το Cell αντί για την τιμή “FALSE”Εντομο
CELLSNET-48042Οι ανακτημένες τιμές μορφοποιημένων κελιών είναι λανθασμένες στο φύλλο εργασίας του ExcelΕντομο
CELLSNET-48031Το “Σφάλμα σχήματος σε εικόνα” αυξάνεται κατά τη μετατροπή του αρχείου xlsx σε htmlΕντομο
CELLSNET-48037Η εικόνα παραμορφώνεται κατά την αποθήκευση στο PDFΕντομο
CELLSNET-47714Το κείμενο σε κάθετο άξονα επικαλύπτει τον οριζόντιο άξονα στο γράφημα κατά τη μετατροπή σε EMFΕντομο
CELLSNET-47856XLSX σε PDF πρόβλημα μετατροπής με συγκεντρωτικούς πίνακεςΕντομο
CELLSNET-47986Διάγραμμα σε εικόνα/PDF - λάθος έξοδος με τύπο γραφήματος WaterfallΕντομο
CELLSNET-48010Εξαίρεση κατά τη φόρτωση αρχείων Excel 2010 XLSXΕντομο
CELLSNET-48020Τα στοιχεία ελέγχου φόρμας διαγράφονται μετά τη φόρτωση και αποθήκευση του Excel 95 μέσω του Aspose.CellsΕντομο
CELLSNET-48033Το αρχείο Excel έχει καταστραφεί μετά τη φόρτωση και την αποθήκευσηΕντομο
CELLSNET-47957Το “Σφάλμα σχήματος σε εικόνα” αυξάνεται κατά τη μετατροπή ενός αρχείου Excel σε μορφή αρχείου PDFΕξαίρεση
CELLSNET-48027Μη έγκυρη εξαίρεση παραμέτρου κατά τη μετατροπή σχήματος σε εικόναΕξαίρεση
CELLSNET-48029Το “Σφάλμα σχήματος σε εικόνα” αυξάνεταιΕξαίρεση
CELLSNET-48017Εξαίρεση “Η συμβολοσειρά εισόδου δεν ήταν σε σωστή μορφή” κατά την εισαγωγή αρχείου htmlΕξαίρεση
CELLSNET-48034Μη έγκυρο μέγεθος γραμματοσειράς στο αρχείο Mht.Εξαίρεση
CELLSNET-47977Εξαίρεση κατά την ανάλυση του τύπου ‘[96]Φύλλο κόστους’!$D$6Εξαίρεση
CELLSNET-47979Εξαίρεση αναφοράς αντικειμένου στη μέθοδο ΑποθήκευσηΕξαίρεση
CELLSNET-48040Η εξαίρεση αυξάνεται κατά τη μετατροπή του XLSB σε XLSXΕξαίρεση
CELLSNET-47980Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποθήκευση ενός αρχείου Excel με το Aspose.CellsΕξαίρεση
CELLSNET-48001Μη έγκυρη εξαίρεση ευρετηρίου σειράς κατά την κλήση της GetPrintingPageBreaks()Εξαίρεση
CELLSNET-48022Μη αναμενόμενο περίγραμμα.Τύπος γραμμής κελιούΕξαίρεση
CELLSNET-48032Εξαίρεση κατά το ανοιχτό αρχείο εγγράφου ODSΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for .NET. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει τη μέθοδο Slicer.AddPivotConnection(PivotTable Pivot).

Προσθέτει σύνδεση Συγκεντρωτικού Πίνακα για τεμαχιστή.

Προσθέτει τη μέθοδο Slicer.RemovePivotConnection(PivotTable Pivot).

Καταργεί τη σύνδεση Συγκεντρωτικού Πίνακα του τεμαχιστή.

Προσθέτει την ιδιότητα TxtSaveOptions.ExportAllSheets.

Υποδεικνύει εάν γίνεται εξαγωγή όλων των φύλλων εργασίας στο αρχείο. Η τιμή dafaut είναι ψευδής ως MS Excel.

Προσθέτει FileFormatType.Numbers09 enum.

Αντιπροσωπεύει τη μορφή αρχείου .numbers 09. Και το FileFormatType.Number θα επαναφέρει τον τύπο μορφής αρχείου latest.numbers αργότερα.

Προσθέτει τη μέθοδο WorkbookSettings.SetPageOrientationType().

Ορίζει τον τύπο προσανατολισμού της σελίδας εκτύπωσης για ολόκληρο το αρχείο.

Διαγράφει το απαρχαιωμένο DataBarAxisPosition.DataBarAxisΑυτόματη αρίθμηση.

Χρησιμοποιήστε το DataBarAxisPosition.Automatic enum.

Διαγράφει το απαρχαιωμένο DataBarAxisPosition.DataBarAxisMidpointe num.

Χρησιμοποιήστε το DataBarAxisPosition.Midpoint enum.

Διαγράφει το απαρχαιωμένο DataBarAxisPosition.DataBarAxisΚανένας αριθμός.

Χρησιμοποιήστε το DataBarAxisPosition.None enum.

Διαγράφει το απαρχαιωμένο DataBarBorderType.DataBarBorderNone enum.

Χρησιμοποιήστε το DataBarBorderType.None enum.

Διαγράφει το απαρχαιωμένο DataBarBorderType.DataBarBorderSolid enum.

Χρησιμοποιήστε το DataBarBorderType.Solid enum.

Διαγράφει το απαρχαιωμένο DataBarFillType.DataBarFillGradient enum.

Χρησιμοποιήστε το DataBarFillType.Gradient enum.

Διαγράφει το απαρχαιωμένο DataBarFillType.DataBarFillSolid enum.

Χρησιμοποιήστε το DataBarFillType.Solid enum.

Διαγράφει το απαρχαιωμένο DataBarNegativeColorType.DataBarColor enum.

Χρησιμοποιήστε τον αριθμό DataBarNegativeColorTypeColor.

Διαγράφει το απαρχαιωμένο DataBarNegativeColorType.DataBarSameAsPositive enum.

Χρησιμοποιήστε τον αριθμό DataBarNegativeColorType.SameAsPositive.

Διαγράφει το απαρχαιωμένο OleObject.FileFormatType enum.

Χρησιμοποιήστε το OleObject.FileFormatType enum.

Διαγράφει το απαρχαιωμένο DynamicFilterType.Februray enum.

Χρησιμοποιήστε το DynamicFilterType.Feburay enum.

Καταργεί το FileFormatType.BMP enum και προσθέτει το FileFormatType.Bmp enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Bmp enum.

Καταργεί το FileFormatType.CSV enum και προσθέτει το FileFormatType.Csv enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Csv enum.

Καταργεί το FileFormatType.TSV enum και προσθέτει το FileFormatType.Tsv enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Tsv enum.

Καταργεί το FileFormatType.FODS enum και προσθέτει το FileFormatType.Fods enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Fods enum.

Καταργεί το FileFormatType.MSEquation enum και προσθέτει το FileFormatType.MsEquation enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.MsEquation enum.

Καταργεί τον αριθμό FileFormatType.ODF και προσθέτει τον αριθμό FileFormatType.Odf.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Odf enum.

Καταργεί το αρχείο FileFormatType.ODG και προσθέτει το FileFormatType.Odg enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Odg enum.

Καταργεί τον αριθμό FileFormatType.ODP και προσθέτει τον αριθμό FileFormatType.Odp.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Odp enum.

Απαρχαιώνει το FileFormatType.ODS enum και προσθέτει το FileFormatType.Ods enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Ods enum.

Καταργεί το αρχείο FileFormatType.ODT και προσθέτει το FileFormatType.Odt enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Odt enum.

Καταργεί το αρχείο FileFormatType.OTP και προσθέτει το FileFormatType.Otp enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Otp enum.

Καταργεί το FileFormatType.OTS enum και προσθέτει το FileFormatType.Ots enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Ots enum.

Καταργεί το FileFormatType.OTT enum και προσθέτει FileFormatType.Ott enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Ott enum.

Καταργεί το FileFormatType.SVG enum και προσθέτει το FileFormatType.Svg enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Svg enum.

Καταργεί το FileFormatType.Sxc enum και προσθέτει το FileFormatType.Sxc enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Sxc enum.

Καταργεί το FileFormatType.TIFF enum και προσθέτει το FileFormatType.Tiff enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Tiff enum.

Καταργεί το FileFormatType.VSD enum και προσθέτει το FileFormatType.Vsd enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Vsd enum.

Καταργεί το FileFormatType.VSDX enum και προσθέτει το FileFormatType.Vsdx enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Vsdx enum.

Καταργεί το αρχείο FileFormatType.XML και προσθέτει το αρχείο FileFormatType.Xml.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Xml enum.

Καταργεί το FileFormatType.XPS enum και προσθέτει το FileFormatType.Xps enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Xps enum.

Καταργεί το αρχείο FileFormatType.Excel2003XML και προσθέτει το FileFormatType.SpreadsheetML enum.

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.SpreadsheetML enum.

Καταργεί το SaveFormat.XPS enum και προσθέτει το SaveFormat.Xps enum.

Χρησιμοποιήστε το SaveFormat.Xps enum.

Καταργεί το SaveFormat.TSV enum και προσθέτει το SaveFormat.Tsv enum.

Χρησιμοποιήστε το SaveFormat.Tsv enum.

Καταργεί το SaveFormat.TIFF enum και προσθέτει το SaveFormat.Tiff enum.

Χρησιμοποιήστε το SaveFormat.Tiff enum.

Καταργεί το SaveFormat.SXC enum και προσθέτει το SaveFormat.Sxc enum.

Χρησιμοποιήστε το SaveFormat.Sxc enum.

Καταργεί το SaveFormat.SVG enum και προσθέτει το SaveFormat.Svg enum.

Χρησιμοποιήστε το SaveFormat.Svg enum.

Καταργεί το SaveFormat.ODS enum και προσθέτει SaveFormat.Ods enum.

Χρησιμοποιήστε το SaveFormat.Ods enum.

Καταργεί το SaveFormat.Fods enum και προσθέτει το SaveFormat.Fods enum.

Χρησιμοποιήστε το SaveFormat.Fods enum.

Καταργεί το SaveFormat.CSV enum και προσθέτει το SaveFormat.Csv enum.

Χρησιμοποιήστε το SaveFormat.Csv enum.

Καταργεί το LoadFormat.CSV enum και προσθέτει το LoadFormat.Csv enum.

Χρησιμοποιήστε το LoadFormat.Csv enum.

Καταργεί το LoadFormat.TSV enum και προσθέτει το LoadFormat.Tsv enum.

Χρησιμοποιήστε το LoadFormat.Tsv enum.

Ξεπερνά το LoadFormat.ODS enum και προσθέτει το LoadFormat.Ods enum.

Χρησιμοποιήστε το LoadFormat.Ods enum.

Καταργεί το LoadFormat.SXC enum και προσθέτει το LoadFormat.Sxc enum.

Χρησιμοποιήστε το LoadFormat.Sxc enum.

Ξεπερνά το LoadFormat.FODS enum και προσθέτει το LoadFormat.Fods enum.

Χρησιμοποιήστε το LoadFormat.Fods enum.

Προσθέτει τη μέθοδο GridCells.MoveRange().

Μετακινεί το εύρος.

Προσθέτει τη μέθοδο GridCells.InsertRange().

Εισάγει ένα εύρος με επιλογή μετατόπισης.

Προσθέτει τη μέθοδο GridCells.DeleteRange().

Διαγράφει ένα εύρος με επιλογή μετατόπισης.

 Ελληνικά