Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSNET-48470Υποστήριξη κλιμάκωσης σελίδων φύλλου εργασίας κατά την εξαγωγή αρχείων στο HTMLΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-41286Υποστήριξη Χαρτών XMLΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-45255Υποστήριξη για τα .numbers της Apple; μορφή αρχείουΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-47737Υποστήριξη για την ανάγνωση της πιο πρόσφατης μορφής αρχείου Apples .numbersΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-48205Προσθήκη δυνατότητας χειρισμού αυτόματης συμπλήρωσης (μοτίβου) MS Excel για αριθμούς, κείμενο ή ημερομηνίες κ.λπ.Νέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-48435Συγχώνευση περισσότερων κενών διαστημάτων στο html εξόδου.Βελτιστοποίηση
CELLSNET-46412Η άδεια δεν λειτουργεί στην έκδοση έκδοσης της εφαρμογής MVC όταν αναπτύσσεται σε διακομιστή IISΒελτιστοποίηση
CELLSNET-47888Απαιτούνται κατάλληλα SmartMarkers για να επιτευχθεί η επιθυμητή έξοδοςΒελτιστοποίηση
CELLSNET-48452Υποστήριξη ανάγνωσης αρχείων φόρμας εικόνων αριθμών 09.Βελτιστοποίηση
CELLSNET-48372Περιμένετε αποθήκευση σε html για το αρχείο XLSBΕκτέλεση
CELLSNET-48091Το αντικείμενο με περιστροφή είναι παραμορφωμένο.Εντομο
CELLSNET-48173Μετατόπιση στα κείμενα στα σχήματα του διαγράμματοςΕντομο
CELLSNET-48241Η θέση του κειμένου στο σχήμα του πενταγώνου είναι λάθοςΕντομο
CELLSNET-48247Το βέλος κάμψης εξαφανίζεται κατά τη μετατροπή σε pdf.Εντομο
CELLSNET-48363Η θέση του εμπλουτισμένου κειμένου υπολογίζεται επανειλημμένα, με αποτέλεσμα το κείμενο να μετατοπιστεί προς τα πάνω.Εντομο
CELLSNET-47839Σφάλμα σχήματος σε εικόνα κατά την αποθήκευση XLSX σε PDFΕντομο
CELLSNET-48312Πρόβλημα με το επίπεδο ζουμ στην έξοδο html.Εντομο
CELLSNET-48329Πρόβλημα ευθυγράμμισης εικόνας κατά την εξαγωγή εύρους στο HTMLΕντομο
CELLSNET-48333Οι στήλες πίνακα στην περιοχή με την κάτω στοίχιση συνδυάζονται σε μετατροπή HTMLΕντομο
CELLSNET-48365Οι τεμαχιστές που δημιουργήθηκαν από πεδία βάσης περιστρεφόμενου πίνακα δεν λειτουργούνΕντομο
CELLSNET-48359Οι μακροεντολές καταργούνται μετά τη μετεγκατάσταση από το XLS στο XLSMΕντομο
CELLSNET-48448Η πηγή δεδομένων του γραφήματος με το εύρος του ονόματος δεν έχει αναλυθεί σωστάΕντομο
CELLSNET-47369Λείπει το σημείο του γραφήματος και το σχήμα συμπιέζεται στην εικόνα EMF που δημιουργήθηκεΕντομο
CELLSNET-48497Το αρχείο xlsx που δημιουργήθηκε έχει σπάσει μετά τη σύνδεση του κελιού στο XmlMapΕντομο
CELLSNET-48132Πρόβλημα κατά την τροποποίηση της θέσης της ετικέτας δεδομένων του γραφήματος DonutΕντομο
CELLSNET-48385XLSX έως TIFF: Οι γραμμές γραφήματος δεν αποδίδονται στην έξοδοΕντομο
CELLSNET-48386Λανθασμένο όνομα γραμματοσειράς για όνομα γραμματοσειράς ετικέτας άξονα κατηγορίαςΕντομο
CELLSNET-48503Η στοίχιση τίτλου άξονα μετατοπίζεται στο pdf εξόδουΕντομο
CELLSNET-48509Το γράφημα μερικές φορές δεν εμφανίζεται με βάση τη θέση του μύθουΕντομο
CELLSNET-48374Το μέγεθος της εικόνας που εισάγεται σε ένα έγγραφο excel αλλάζει το μέγεθος όταν αλλάζει η προεπιλεγμένη γραμματοσειράΕντομο
CELLSNET-48384Ρύθμιση Array σε Range.Value : βγαίνει εκτός ή εκτός ορίων της περιοχής εύρουςΕντομο
CELLSNET-48410Αυτόματη ευθυγράμμιση στο κέντρο όταν περνάτε μια λίστα συμβολοσειρών με Έξυπνους δείκτεςΕντομο
CELLSNET-48460Τα PowerQueries χάνονται μετά την αντικατάστασηΕντομο
CELLSNET-48478Τα περιεχόμενα του αρχείου XML δεν φορτώνονταιΕντομο
CELLSNET-48492Πρόβλημα με 100% Stacked Bar και τη κύρια μονάδα και δευτερεύουσα μονάδαΕντομο
CELLSNET-48504Μη έγκυρο ευρετήριο στήλης κατά τη μετατροπή XLSXΕντομο
CELLSNET-48512Η εκκαθάριση του Αυτόματου Φίλτρου δεν λειτουργεί σωστάΕντομο
CELLSNET-48477Η μέθοδος PivotTable.CalculateData δημιουργεί εξαίρεσηΕξαίρεση
CELLSNET-48395Εξαίρεση αύξησης σχήματος σε εικόνα στο περιβάλλον docker για το αρχείο Display.xlsxΕξαίρεση
CELLSNET-48367Γίνεται εξαίρεση όταν το πλάτος PlotArea είναι 0Εξαίρεση
CELLSNET-48172“Σφάλμα σχήματος σε εικόνα” κατά τη μετατροπή του αρχείου Excel σε PDFΕξαίρεση
CELLSNET-48490“Η αριθμητική πράξη οδήγησε σε υπερχείλιση.” εξαίρεση όταν είναι ανοιχτό το αρχείο XLSΕξαίρεση
CELLSNET-48545Δημιουργήθηκε εξαίρεση κατά την κλήση της Shape.UpdateSelectedValue()Εξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for .NET. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει την κλάση AbstractInterruptMonitor.

Παρέχει το AbstractInterruptMonitor ως βάση εφαρμογών για την παρακολούθηση διακοπών. Η κλάση InterruptMonitor γίνεται τώρα μία υλοποίηση της. Ο τύπος των ιδιοτήτων InterruptMonitor για LoadOptions και Workbook πλέον γίνεται επίσης AbstractInterruptMonitor, ώστε ο χρήστης να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δική του υλοποίηση για να ελέγξει τις χρονοβόρες λειτουργίες.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.WorksheetScalable.

Υποδεικνύει εάν γίνεται μεγέθυνση ή σμίκρυνση του html μέσω του επιπέδου ζουμ του φύλλου εργασίας κατά την αποθήκευση του αρχείου σε html, η προεπιλεγμένη τιμή είναι false.

Προσθέτει παράκαμψη μεθόδου WorksheetCollection.GetRangeByName().

Λαμβάνει αντικείμενο εύρους ανά όνομα από καθορισμένα ονόματα ή πίνακες.

Προσθέτει τη μέθοδο Range.AutoFill().

Συμπληρώνει αυτόματα δεδομένα στην περιοχή.

Προσθέτει τον αριθμό WarningType.IO.

Αντιπροσωπεύει την προειδοποίηση κατεστραμμένου αρχείου.

 Ελληνικά