Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSNET-48134Υποστήριξη απόδοσης Box & Whisker Excel 2016 Chart to imageΝέο χαρακτηριστικό
CELLSNET-48683Διαγραφή συγκεντρωτικού πίνακα κατά τη διατήρηση δεδομένωνΒελτιστοποίηση
CELLSNET-48624Υποστήριξη επώνυμης περιοχής ολόκληρης σειράς/στήλης για αρχεία .odsΒελτιστοποίηση
CELLSNET-49052Υποστήριξη ρύθμισης Διαφάνεια εικόνας για αρχεία xlsx.Βελτιστοποίηση
CELLSNETCORE-233Βελτίωση για την αλλαγή του συντάκτη του σχολίου με νήματαΒελτιστοποίηση
CELLSNET-49011Επιταχύνετε την πρόσβαση επαναλήπτη κελιών για απόδοση για GridDesktopΕκτέλεση
CELLSNET-48915Εξαίρεση εκτός μνήμης κατά την απόδοση φύλλου εργασίας σε εικόναΕκτέλεση
CELLSNET-47663Το έγγραφο του Excel δεν μετατρέπεται σε htmlΕκτέλεση
CELLSNET-48506Βελτιώστε την απόδοση για τη σύνταξη αρχείου .ods.Εκτέλεση
CELLSNET-48645Το κείμενο μέσα σε σχήμα βέλους πήρε λάθος θέσηΕντομο
CELLSNET-48475Η ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακα δεν λειτουργεί σωστάΕντομο
CELLSNET-48711Εξαγωγή του μεγεθυσμένου xlsx σε html.Εντομο
CELLSNET-48998Οι τροποποιήσεις στις ιδιότητες χάνονται ή εξαφανίζονται για το αντικείμενο SlicerΕντομο
CELLSNET-48614Η λειτουργία φίλτρου Excel δεν φαίνεται να λειτουργεί σωστάΕντομο
CELLSNETCORE-136Το Arrowhead δεν εμφανίζεται σε περιβάλλον LinuxΕντομο
CELLSNETCORE-137Το βέλος λείπει κατά τη μετατροπή του Excel σε SVGΕντομο
CELLSNET-49045Παρατηρήθηκε λανθασμένο ύψος κελιών στο GridWeb κατά τη φόρτωση του συνημμένου αρχείουΕντομο
CELLSNET-49069Aspose.Cells. Το GridWeb SessionMode δεν λειτουργείΕντομο
CELLSNET-40974Μετατροπή Excel σε Xps: δεν υπάρχει δυνατότητα κλικ στον σύνδεσμο μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής .NETΕντομο
CELLSNET-48540Οι γραμμές έγιναν διάστικτες στις γραμμές δεδομένων στο Emf/OfficeCompatibleEmfΕντομο
CELLSNET-48609Πρόβλημα διαφοράς γραμματοσειρών κατά τη σύγκριση με την εικόνα του ExcelInteropΕντομο
CELLSNET-48983Το φύλλο στο Emf αφήνει τις άκρες του περιγράμματος να έχουν σχεδιαστεί ακατάλληλαΕντομο
CELLSNET-49049Η γραμματοσειρά παραμορφώνεται κατά τη μετατροπή του φύλλου σε εικόνα Emf με την επιλογή EmfOnlyΕντομο
CELLSNET-48049Διαφορετική απόσταση αξόνων κατά τη μετατροπή από βιβλίο εργασίας xlsx σε emfΕντομο
CELLSNET-48509Το γράφημα μερικές φορές δεν εμφανίζεται με βάση τη θέση του μύθουΕντομο
CELLSNET-48580Καταχώριση Miss Legend στην έξοδο SVG του γραφήματος ExcelΕντομο
CELLSNET-48696Σφάλμα κατά την τροποποίηση του χρώματος της ετικέτας δεδομένωνΕντομο
CELLSNET-48698Πρόβλημα χρώματος γραφήματος κατά την εξαγωγή στο PDFΕντομο
CELLSNET-48797Η μέση τιμή δείκτη είναι σφάλμα κατά την ανάγνωση από xlsxΕντομο
CELLSNET-48455Πρόβλημα αυτόματης προσαρμογής ύψους σειράςΕντομο
CELLSNET-48473Η στήλη AutoFit δεν λειτουργεί σωστάΕντομο
CELLSNET-48605Προσθέστε κώδικα VBA στο βιβλίο εργασίας που παρήγαγε κατεστραμμένα αποτελέσματαΕντομο
CELLSNET-48644Παράλειψη σειρών και υδατογράφημα κατά τη μετατροπή XLSX σε HTML κατά αλλαγές σελίδαςΕντομο
CELLSNET-48669Το ονομαζόμενο εύρος του αρχείου .ods διαβάζεται ως Πίνακας .Εντομο
CELLSNET-48718Λάβετε λάθος όνομα ενσωματωμένου αντικειμένουΕντομο
CELLSNET-48966Μετά την αντιγραφή του εύρους των κελιών οι τύποι χάνονταιΕντομο
CELLSNET-49055Οι στήλες AutoFit για το συγχωνευμένο κελί δεν λειτουργούνΕντομο
CELLSNET-49100Σε ορισμένα κελιά λείπουν γραμμές πλέγματος κατά την εξαγωγή στο HTMLΕντομο
CELLSNETCORE-149Η αντιγραφή στυλ μετά την αντιγραφή τιμών διαγράφει τις τιμές κελιών σε μορφή Excel 97Εντομο
CELLSNETCORE-152Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των δεδομένων εικόνας EMF από το αρχείο XLSΕντομο
CELLSNET-48444Μη έγκυρο σφάλμα παραμέτρου κατά τη μετατροπή του αρχείου xlsb σε xlsΕξαίρεση
CELLSNET-48607Σφάλμα σχήματος σε εικόναΕξαίρεση
CELLSNET-48866Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα συγκεκριμένου αρχείου Excel XLSX στο στοιχείο ελέγχου GridDesktopΕξαίρεση
CELLSNET-48956Εξαίρεση μετά τη ρύθμιση του στυλ κελιών χρησιμοποιώντας το Cell.SetStyleΕξαίρεση
CELLSNET-48712Πίνακας εκτός ορίου κατά την απόδοση του γραφήματος Box&WhiskerΕξαίρεση
CELLSNET-48910Γίνεται εξαίρεση κατά την απόδοση του γραφήματος box&Whisker σε εικόναΕξαίρεση
CELLSNET-48648Μη έγκυρο ευρετήριο στήλης κατά την αντιγραφή ενός εύρουςΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for .NET. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει την ιδιότητα AutoFitterOptions.FormatStrategy.

Λαμβάνει και ορίζει τη μορφοποιημένη στρατηγική για αυτόματη τοποθέτηση.

Προσθέτει την ιδιότητα MsoFormatPicture.Transparency.

Επιστρέφει ή ορίζει το βαθμό διαφάνειας της περιοχής ως τιμή από 0,0 (αδιαφανές) έως 1,0 (καθαρό).

Προσθέτει υπερφορτωμένες μεθόδους PivotTableCollection.Remove().

Διαγράφει τον καθορισμένο Συγκεντρωτικό Πίνακα και ελέγχει εάν διατηρούνται τα δεδομένα των κελιών .

Προσθέτει την ιδιότητα ImageOrPrintOptions.IsOptimized.

Υποδεικνύει εάν βελτιστοποιούνται τα στοιχεία εξόδου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ψευδής. Επί του παρόντος, μόνο οι γραμμές συνόρων βελτιστοποιούνται όταν αυτή η ιδιότητα έχει οριστεί σε true.

 Ελληνικά