Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSNET-54102Επιλογή υποστήριξης για εμφάνιση ή απόκρυψη προειδοποιητικού μηνύματος τύπου στο GridDesktop
CELLSNET-54713Υποστήριξη απόδοσης εικόνας με περιστροφή στο GridDesktop
CELLSNET-54730Υποστήριξη προσαρμογής της λειτουργίας παραγγελίας φύλλου εργασίας στο GridDesktop
CELLSNET-54744Υποστήριξη GridImportTableOptions και GridExportTableOptions για εισαγωγή/εξαγωγή πίνακα δεδομένων
CELLSGRIDJS-944Υποστήριξη απόδοσης κειμένου κελιού με γωνία περιστροφής
CELLSNET-54667Υποστήριξη για συμμόρφωση PDF/A-2b(ISO 19005-2) κατά τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας σε pdf
CELLSNET-54668Υποστήριξη για συμμόρφωση PDF/A-2u(ISO 19005-2) κατά τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας σε pdf
CELLSNET-54669Υποστήριξη για συμμόρφωση PDF/A-2a(ISO 19005-2) κατά τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας σε pdf
CELLSNET-54670Υποστήριξη για συμμόρφωση PDF/A-3b(ISO 19005-3) κατά τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας σε pdf
CELLSNET-54671Υποστήριξη για συμμόρφωση PDF/A-3u(ISO 19005-3) κατά τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας σε pdf
CELLSNET-54672Υποστήριξη για συμμόρφωση PDF/A-3a(ISO 19005-3) κατά τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας σε pdf
CELLSNET-44977Διατηρήστε τα δεδομένα που λείπουν κατά την ανανέωση και τον υπολογισμό του Συγκεντρωτικού Πίνακα
CELLSNET-54636Υποστήριξη υπολογισμού διακριτής ομαδοποίησης συγκεντρωτικού πίνακα
CELLSNET-54733Υποστήριξη εξαγωγής γενικής λίστας
CELLSNET-54725Αυτόματη διαγραφή ρύθμισης επικύρωσης δεδομένων στην περιοχή επικόλλησης στο GridWeb
CELLSNET-54645Τα ονόματα φύλλων στο html εξόδου είναι πολύ μικρά σε φορητές συσκευές
CELLSNET-52757Συγχώνευση εγγραφής όταν είναι διαθέσιμη η ένθετη λίστα
CELLSNET-54430Καταργήστε τη ρύθμιση ομάδας του συγκεντρωτικού πεδίου εάν το ανανεωμένο πεδίο δεν είναι πεδίο ημερομηνίας ή αριθμητικό
CELLSNET-54674Παραπομπή χρησιμοποιώντας συνδεδεμένους πίνακες με έξυπνους δείκτες
CELLSNET-54622Το αρχείο καταστρέφεται και τα γραφήματα δεν αποδίδονται με ακρίβεια κατά την εκ νέου αποθήκευση ενός αρχείου XLS
CELLSNET-54705Η λειτουργία λάμδα δεν λειτουργεί σωστά
CELLSNET-54720Workbook.CalculateFormula κολλάει επ’ αόριστον στην τελευταία έκδοση
CELLSNET-51462Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα δεν εισάγονται στο αποδοθέν έγγραφο του Word
CELLSNET-54427Αναντιστοιχία βασικής γραμμής σε ιαπωνικό και αγγλικό μικτό κείμενο
CELLSNET-54734Ορισμένες διαφορές και μικρές γραμμές πλέγματος στην περιοχή της γραφικής παράστασης δεν είναι πανομοιότυπες με το αρχικό γράφημα στο MS Excel
CELLSNET-54202Υποστήριξη αυτόματης διαφοροποίησης των τύπων δεδομένων στηλών κατά την εξαγωγή δεδομένων στο DataTable
CELLSNET-54679Το σχήμα με περιστροφή δεν αποδίδεται στη σωστή θέση για το GridDesktop
CELLSNET-54721Το FormulaBar εμφανίζει μήνυμα σφάλματος σε κάθε πάτημα πλήκτρου κατά την εισαγωγή του τύπου
CELLSNET-54737Η τιμή της γραμμής τύπου δεν εμφανίζει την τιμή του εστιασμένου κελιού μετά την αλλαγή του φύλλου εργασίας
CELLSNET-51996Cross-platform (Skia Sharp): EMF αποδόσεις εικόνας με έξτρα λευκό φόντο
CELLSNET-54445Οι αλλαγές σελίδας διακόπτονται κατά τη μετατροπή ενός αρχείου Excel με πολλές σελίδες σε XPS
CELLSNET-54719Λανθασμένο αποτέλεσμα κατά την απόδοση XLSM
CELLSNET-54629Εμφανίστε τις τιμές κελιών ως # σύμβολα κατά τη μετατροπή του αρχείου σε HTML
CELLSNET-54635Εσφαλμένη εμφάνιση προσανατολισμού προς τα κάτω στα συγχωνευμένα κελιά κατά τη μετατροπή σε html
CELLSNET-44928Οι τύποι που βασίζονται σε δεδομένα περιστροφής εμφανίζουν #REF κατά την απόδοση του υπολογιστικού φύλλου στο PDF
CELLSNET-44936Οι τιμές που βασίζονται στο GETPIVOTDATA έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα μετά την ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα και έχουν αποδοθεί στο PDF
CELLSNET-44949Λείπουν κενές στήλες κατά την απόδοση του υπολογιστικού φύλλου στο PDF μετά την ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα
CELLSNET-44951Τα δεδομένα της σειράς δεν τοποθετούνται κατά την απόδοση του υπολογιστικού φύλλου στο PDF μετά την ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα
CELLSNET-45309Η εσοχή άλλαξε και κάποιο κείμενο έχει έντονη γραφή στο Excel σε απόδοση PDF
CELLSNET-54628Τα σημεία στίξης δεν απαγορεύονται στην αρχή μιας γραμμής
CELLSNET-54646Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ενός αρχείου Excel XLS της έκδοσης 97-2003
CELLSNET-54742Ζητήματα περιγραμμάτων και μορφοποίησης στο υπολογιστικό φύλλο Excel στο PPTX
CELLSNET-54753Η αποθήκευση του αρχείου Excel ως PowerPoint δεν σέβεται τις κρυφές σειρές
CELLSNET-54447Ορισμένα κελιά έγιναν άδεια κατά τη μετατροπή αριθμών σε XLSX
CELLSNET-54717Η μετατροπή του αρχείου αριθμών σε μορφή XLSX δεν επιστρέφει δεδομένα στο αρχείο εξόδου
CELLSNET-54680Σφάλμα ευρετηρίου εκτός ορίων κατά την κλήση της μεθόδου RefreshDynamicArrayFormulas
CELLSNET-54728FormatException όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε το ODS στο HTML
CELLSNET-54708Παλινδρόμηση: Η CopyColumns() αυξάνει το IOException

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for .NET. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει PdfCompliance.Pdf2b, Pdf2u, Pdf2a, Pdf3b, Pdf3u, Pdf3a enum

Υποστηρίζει απόδοση σε μορφή Pdf συμβατή με PDF/A-2b,2u,2a (ISO 19005-2) και PDF/A-3b,3u,3a (ISO 19005-2).

Καταργεί την ιδιότητα Axis.AxisLabels και προσθέτει τη μέθοδο Axis.GetAxisTexts()

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού τη μέθοδο Axis.GetAxisTexts().

Καταργεί την ιδιότητα Cells.MergedCells και προσθέτει τη μέθοδο Cells.GetMergedAreas()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Cells.GetMergedAreas().

Καταργεί τη μέθοδο Comment.GetCharacters() και προσθέτει τη μέθοδο Comment.GetRichFormattings()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Comment.GetRichFormattings() αντί.

Καταργεί τη μέθοδο Shape.GetCharacters() και προσθέτει τη μέθοδο Shape.GetRichFormattings()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Shape.GetRichFormattings().

Καταργεί τη μέθοδο PivotField.GetPivotFilters() και προσθέτει τη μέθοδο PivotField.GetFilters()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο PivotField.GetFilters().

Καταργεί τη μέθοδο Range.Union() και προσθέτει τη μέθοδο Range.UnionRange()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Range.UnionRange().

Προσθέτει τη μέθοδο WorkbookDesigner.SetJsonDataSource().

Ορίζει τη συμβολοσειρά json ως πηγή δεδομένων έξυπνων δεικτών.

Προσθέτει τη μέθοδο Cells.ExportList().

Εξάγει το αρχείο Excel σε γενική λίστα.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsNumberFormatApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή αριθμού.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsFontApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή γραμματοσειράς.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsAlignmentApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή στοίχισης.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsBorderApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή περιγράμματος.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsFillApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή συμπλήρωσης.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsProtectionApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή προστασίας.

Προσθέτει την ιδιότητα PptxSaveOptions.IgnoreHiddenRows

Υποδεικνύει εάν αγνοούνται οι κρυφές σειρές κατά τη μετατροπή του Excel σε PowerPoint

Προσθέτει την ιδιότητα PptxSaveOptions.AdjustFontSizeForRowType

Αντιπροσωπεύει τον τύπο γραμμής που πρέπει να προσαρμοστεί το μέγεθος της γραμματοσειράς εάν το ύψος της σειράς είναι μικρό.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.IsJsBrowserCompatible

Υποδεικνύει εάν το JavaScript είναι συμβατό με προγράμματα περιήγησης που δεν υποστηρίζουν JavaScript.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.IsMobileCompatible

Υποδεικνύει εάν η έξοδος HTML είναι συμβατή με κινητές συσκευές.

Προσθέτει κλάσεις GridExportTableOptions/GridImportTableOptions

Αντιπροσωπεύει τις επιλογές εξαγωγής δεδομένων κελιών σε πίνακα δεδομένων /εισαγωγή πίνακα δεδομένων σε δεδομένα κελιών στο GridDesktop.

Προσθέτει την κλάση GridShapeDraw

Αντιπροσωπεύει τη βασική κλάση Shape και Picture στο GridDesktop.

Προσθέτει την ιδιότητα GridDesktop.ShowFormulaWarning

Ορίζει/Λαμβάνει εάν θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος ή προειδοποίησης για την τιμή του τύπου ορισμού κελιού, η προεπιλεγμένη τιμή είναι αληθής στο GridDesktop.

 Ελληνικά