Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSNET-52620Υποστήριξη ανάλυσης/ανάγνωσης/αποθήκευσης συναρτήσεων SCAN και Lambda
CELLSNET-52666Υποστηρίζει πολλαπλές μορφές σελιδοποίησης κατά τη μετατροπή του Excel σε pptx
CELLSNET-52627Εξαγωγή στυλ κελιού σε ένα γενικό αντικείμενο (π.χ. JSON)
CELLSNET-52683Cell. Ο τύπος δεν είναι ίδιος με αυτόν που εμφανίζεται στο MS Excel
CELLSNET-52691Οι τύποι υπολογίζονται λανθασμένα
CELLSNET-52519Πρόβλημα με την ανάγνωση γραφημάτων από το αρχείο Excel (δημιουργήθηκε από Aspose.Cells) έως Microsoft Γράφημα API
CELLSNET-52544Γράφημα στο PDF δεν είναι ίδιο με την εικόνα
CELLSNET-52635Το κείμενο στο γράφημα στο SVG έχει λάθος θέση
CELLSNET-52585Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του αρχείου xps που δημιουργήθηκε από το System.Windows.Xps.Packaging.XpsDocument
CELLSNET-52622Δεν είναι δυνατή η δημιουργία SVG με εκθέτη και δείκτη από αρχείο Excel
CELLSNET-52692Το κείμενο χάνεται στο έγγραφο XPS που μετατράπηκε
CELLSNET-52438Απώλεια δεδομένων κατά την αποθήκευση ενός γραφήματος συγκεντρωτικού πίνακα
CELLSNET-52555Διαφορά στη θέση χαρακτήρων/κειμένου κατά την απόδοση του επιλεγμένου φύλλου εργασίας στο HTML
CELLSNET-52583Η μετατροπή σε Docx παράγει μια επιπλέον κενή σελίδα
CELLSNET-52612Πρόβλημα στο άνοιγμα του PowerQuery μετά την αλλαγή
CELLSNET-52613Η μετατροπή του Numbers σε Pptx παράγει κατεστραμμένο αποτέλεσμα
CELLSNET-52630HTML μετατροπή σε Excel - οι πίνακες δεν αποδίδονται σωστά
CELLSNET-52631Η αποθήκευση ενός αρχείου XLSX ως XLSB βλάπτει τα χρώματα και προσθέτει φίλτρα
CELLSNET-52639Η περιστροφή του τίτλου του άξονα γραφήματος επαναφέρεται μετά την αντιγραφή με Aspose.Cells
CELLSNET-52662Η Εισαγωγή Xml χάνει τύπους στις υπολογιζόμενες στήλες
CELLSNET-52671Το XmlImport καταστρέφει το αρχείο κατά την προσπάθεια ανανέωσης Συγκεντρωτικών πινάκων με υπολογισμένη στήλη
CELLSNET-52675Το στυλ του κελιού χάθηκε μετά την εισαγωγή xml.
CELLSNET-52684Η μορφοποίηση σχολίου χάθηκε κατά την αντιγραφή του εύρους
CELLSNET-52690Το JsonLayoutOptions δεν λειτουργεί.
CELLSNET-52696Οι λειτουργίες πίνακα δημιουργούν κατεστραμμένα αρχεία excel
CELLSNET-52549Αποθήκευση φύλλου στο HTML με το SmartArt ρίχνει System.NullReferenceException

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for .NET. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει την ιδιότητα ChartTextFrame.IsAutomaticRotation

Υποδεικνύει εάν το κείμενο του γραφήματος περιστρέφεται αυτόματα.

Παρωχημένες ιδιότητες JsonLayoutOptions.IgnoreObjectTitle και JsonLayoutOptions.IgnoreArrayTitle

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την ιδιότητα JsonLayoutOptions.IgnoreTitle.

Προσθέτει την ιδιότητα JsonLayoutOptions.IgnoreTitle

Ingores τίτλοι των χαρακτηριστικών Json κατά τη μετατροπή του json σε Excel.

Προσθέτει τη μέθοδο Style.ToJson().

Μετατρέπει το στυλ των αρχείων Excel σε αρχείο json

Προσθέτει τη μέθοδο Cell.ToJson().

Μετατρέπει ένα κελί κελιών σε αρχείο json.

 Ελληνικά