Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSNET-53234Υποστήριξη ενημέρωσης αναφορών δεδομένων εξωτερικού φύλλου σε τοπικό φύλλο κατά την κατάργηση εξωτερικών συνδέσμων
CELLSNET-46133Απόδοση ελέγχου πλαισίου ελέγχου ως στοιχείο ελέγχου και όχι ως στατική εικόνα
CELLSNET-53252Ορίστε την επιθυμητή διάσταση της εικόνας και διατηρήστε την αναλογία διαστάσεων κατά τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας σε εικόνες
CELLSNET-53267AutoFit σειρές για απόδοση
CELLSNET-53109Υποστήριξη λήψης PivotArea και PivotFormat
CELLSNET-53216Το μέγεθος αρχείου του pdf που δημιουργείται είναι πολύ μεγάλο κατά τη μετατροπή σε pdf
CELLSNET-53181Μη έγκυρο ευρετήριο στήλης.’ για την αποθήκευση pdf
CELLSNET-53192Το σύμβολο τικ δεν εμφανίζεται σωστά κατά τη μετατροπή του Excel σε pdf
CELLSNET-53292Μη φυσιολογική εναλλαγή κειμένου κατά τη μετατροπή αρχείου σε Pdf
CELLSNET-53293Σφάλμα θέσης γραμμής σύνδεσης κατά τη μετατροπή αρχείου σε Pdf
CELLSNET-46629Μετατροπή Excel σε PDF με αντικείμενο γραμμής χρόνου
CELLSNET-53124Η ρύθμιση τιμών και ο υπολογισμός καταστρέφουν το βιβλίο εργασίας στην πρόσφατη έκδοση του Aspose.Cells
CELLSNET-53186Δεν είναι δυνατή η ανάλυση του τύπου που περιέχει μια ολόκληρη στήλη στο αρχείο αριθμών Apple
CELLSNET-53208Το αρχείο σπάει μετά την αφαίρεση του τύπου
CELLSNET-53228Η διάταξη του Legend δεν είναι συνεπής με το Excel από γράφημα σε εικόνα
CELLSNET-53229Το χρώμα του Άξονα δεν είναι συνεπές με το Excel από το γράφημα σε εικόνα
CELLSNET-53235Η γραφική παράσταση σφάλματος δεν εμφανίζεται
CELLSNET-53153Δεν είναι δυνατή η έξοδος PDF κατά τη μετατροπή ενός αρχείου με πολλές εικόνες
CELLSNET-53209Ένα κατεστραμμένο αρχείο δημιουργείται κατά τη μετατροπή ενός μεγάλου αρχείου σε PDF
CELLSNET-53286Σφάλμα μετατροπής εικόνας κεφαλίδας κατά τη μετατροπή του αρχείου σε PDF
CELLSNET-49624Πρόβλημα αναδίπλωσης κειμένου κατά τη μετατροπή XLSX σε HTML
CELLSNET-51101Μετατροπή Excel σε HTML - η μορφοποίηση/τα περιεχόμενα είναι παραμορφωμένα και διαταραγμένα
CELLSNET-53206Εξαγωγή εύρους ως HTML με συνδέσμους που αλλάζουν στυλ/μορφοποίηση
CELLSNET-53133Το Excel διακόπτεται με το έγγραφο που έχει αποθηκευτεί από το Aspose.Cells
CELLSNET-53180Να επιτρέπεται η εκκαθάριση των ρυθμίσεων σχήματος υπερχείλισης κειμένου κατά την αποθήκευση του αρχείου σε xls
CELLSNET-53185Το μέγεθος οπής του γραφήματος ντόνατ χάθηκε κατά την αποθήκευση ως ODS
CELLSNET-53191Σφάλμα περιθωρίου κειμένου TextBox κατά την αποθήκευση του αρχείου στο xls
CELLSNET-53207Το υπολογιστικό φύλλο Excel δεν αποδίδεται σωστά στο PDF (με όλα τα δεδομένα/περιεχόμενα) μέχρι να αποθηκευτεί μέσω του MS Excel
CELLSNET-53218Το γράφημα του συγκεντρωτικού πίνακα εμφανίζεται διαφορετικά στο αρχείο PDF που μετατράπηκε μετά την ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακα
CELLSNET-53258Η στοίχιση τίτλου γραφήματος άλλαξε από αριστερά προς το κέντρο κατά την εκ νέου αποθήκευση του αρχείου
CELLSNET-53260Το TextBox μπορεί να επεξεργαστεί μετά τη ρύθμιση της προστασίας
CELLSNET-53268Τα προπορευόμενα μηδενικά αφαιρούνται
CELLSNET-53271Το μέγεθος της γραμματοσειράς αλλάζει κατά την αποθήκευση του αρχείου ως xls
CELLSNET-53279Η επιστρεφόμενη γραμματοσειρά του μορφοποιημένου κειμένου με πλούσιο σχήμα δεν είναι ίδια με το Excel.
CELLSNET-53283Η γραμματοσειρά του γραφήματος Lenged δεν είναι ίδια με το Excel
CELLSNET-53285Ο πίνακας δεν πρέπει να επεκτείνεται εάν περιέχει συνολική σειρά.
CELLSNET-53287Η εικόνα στην κεφαλίδα πρέπει να εμφανίζεται σε κλίμακα του γκρι και σε δίχρωμη (ασπρόμαυρη)
CELLSNET-53251Μη έγκυρη αναφορά πίνακα CellsException κατά τη διάρκεια της διαδρομής μετ’ επιστροφής

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for .NET. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Αλλάζει τη συμπεριφορά των μεθόδων ExternalLinkCollection.Clear(bool)/RemoveAt(int,bool)

Σε παλιές εκδόσεις, όταν το “updateReferencesAsLocal” είναι αληθές, ενημερώνουμε μόνο αυτές τις αναφορές εξωτερικών ονομάτων σε τοπικά ονόματα του τρέχοντος βιβλίου εργασίας. Για αναφορές δεδομένων εξωτερικού φύλλου, τα ενημερώσαμε ως “#REF!” πάντα. Από την 23.5, εάν υπάρχει ένα φύλλο εργασίας στο τρέχον βιβλίο εργασίας με το ίδιο όνομα φύλλου με την εξωτερική αναφορά, τότε η αναφορά θα ενημερωθεί και στο τοπικό φύλλο.

Προσθέτει τη μέθοδο Row.GetEnumerator (bool reversed, bool sync).

Παρέχετε στον χρήστη τη δυνατότητα διέλευσης Cell με αντίστροφη σειρά.

Απαρχαιωμένο Cells.GetRowEnumerator()

Χρησιμοποιήστε το RowCollection.GetEnumerator() αντί.

Καταργεί τη μέθοδο Chart.IsReferedByChart() και προσθέτει τη μέθοδο Chart.IsCellReferedByChart()

Χρησιμοποιήστε το Chart.IsCellReferedByChart().

Προσθέτει την ιδιότητα SeriesLayoutProperties.IsIntervalLeftClosed

Υποδεικνύει εάν το διάστημα είναι κλειστό στην αριστερή πλευρά.

Προσθέτει την ιδιότητα ShapeTextAlignment.IsLockedText

Υποδεικνύει εάν το κείμενο του σχήματος είναι κλειδωμένο.

Καταργεί την παρωχημένη κλάση ShapeFormat και Shape.ShapeFormat

Χρησιμοποιήστε τις ιδιότητες Shape.Line και Shape.Fill.

Προσθέτει την ιδιότητα ListColumn.TotalsRowLabel

Λαμβάνει και ορίζει την ετικέτα της σειράς συνόλων στον πίνακα.

Προσθέτει τη μέθοδο ListObject.PutCellValue(Int32,Int32,Object,Boolean)

Ορίζει την τιμή στο κελί του πίνακα.

Προσθέτει την ιδιότητα PivotAreaType enum και PivotArea.RuleType

Λαμβάνει και ορίζει τον τύπο της περιοχής περιστροφής στον πίνακα περιστροφής.

Προσθέτει την κλάση PivotTableFormat

Αντιπροσωπεύει τη μορφή για τον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Προσθέτει την τάξη PivotTableFormatCollection

Αντιπροσωπεύει όλες τις μορφές για τον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Προσθέτει την ιδιότητα PivotTable.PivotFormats

Λαμβάνει και προσθέτει όλες τις μορφές για τον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Προσθέτει την ιδιότητα PivotTable.AutofitColumnWidthOnUpdate

Υποδεικνύει εάν αυτόματη προσαρμογή του πλάτους της στήλης κατά την ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Προσθέτει την τάξη PivotAreaFilter και PivotAreaFilterCollection

Αντιπροσωπεύει τα φίλτρα για την επιλογή της περιοχής περιστροφής στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Προσθέτει την ιδιότητα PivotArea.Filters

Αντιπροσωπεύει τα φίλτρα για την επιλογή της περιοχής περιστροφής στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Προσθέτει ιδιότητες PivotArea.IsRowGrandIncluded και PivotArea.IsColumnGrandIncluded

Υποδεικνύει εάν συμπεριλαμβάνεται το συνολικό σύνολο γραμμής ή στήλης στην περιοχή.

Προσθέτει την ιδιότητα PivotArea.AxisType

Λαμβάνει και ορίζει την περιοχή του Συγκεντρωτικού Πίνακα στην οποία ισχύει αυτός ο κανόνας.

Προσθέτει την ιδιότητα PivotArea.IsOutline

Υποδεικνύει εάν ο κανόνας αναφέρεται στην περιοχή περιστροφής που βρίσκεται σε λειτουργία διάρθρωσης.

Προσθέτει τη μέθοδο ImageOrPrintOptions.SetDesiredSize(int επιθυμητό πλάτος, int επιθυμητόΎψος, bool keepAspectRatio)

Ορίζει το επιθυμητό πλάτος και ύψος της εικόνας και προσδιορίζει εάν θα διατηρηθεί η αναλογία διαστάσεων της εικόνας προέλευσης.

Απαρχαιωμένη μέθοδος ImageOrPrintOptions.SetDesiredSize(int επιθυμητό πλάτος, int επιθυμητό ύψος)

Χρησιμοποιήστε το ImageOrPrintOptions.SetDesiredSize (επιθυμητό πλάτος, επιθυμητό ύψος, ψευδές).

Προσθέτει την ιδιότητα PdfSaveOptions.Watermark

Λαμβάνει ή ορίζει το υδατογράφημα στην έξοδο.

Προσθέτει κλάσεις RenderingFont και RenderingWatermark

Για την προσθήκη υδατογραφήματος στην έξοδο της απόδοσης.

Προσθέτει την ιδιότητα AutoFitterOptions.ForRendering

Υποδεικνύει εάν είναι κατάλληλο για σκοπό απόδοσης.

Αλλάζει τον ορισμό του EquationNodeParagraph.EquationHorizontalJustificationType

Αλλαγή από μεταβλητή παρουσίας σε πρόσβαση ιδιοτήτων/μεθόδου.

 Ελληνικά