Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSNET-53805Υποστήριξη υπολογισμού παραμέτρων ως Array για προσαρμοσμένη μηχανή υπολογισμού
CELLSNET-53890Υποστήριξη για τον υπολογισμό της λειτουργίας LAMBDA
CELLSNET-53891Υποστήριξη για τον υπολογισμό της λειτουργίας MAP
CELLSNET-53940Υποστήριξη ενημέρωσης υπαρχουσών προσαρμοσμένων συναρτήσεων για τον υπολογισμό της παραμέτρου ως λειτουργία πίνακα
CELLSNET-53941Υποστήριξη ανάλυσης και υπολογισμού τύπου με προσαρμοσμένη συνάρτηση και ορισμό που ορίζεται από το χρήστη
CELLSNET-54098Υποστήριξη για τον υπολογισμό της λειτουργίας SCAN
CELLSNET-54023Υποστήριξη εξαίρεσης συγκεκριμένων δεδομένων κατά την εξαγωγή δεδομένων στο DataTable
CELLSNET-54077Υποστήριξη τοπικής προσαρμογής για GridDesktop
CELLSNET-54104Υποστήριξη εκδήλωσης κλικ εικόνας για GridDesktop
CELLSNET-54120Αυτόματη επέκταση των κενών σειρών/στήλων κατά την κύλιση προς τα κάτω/δεξιά όπως το excel για το GridDesktop
CELLSGRIDJS-897Υποστήριξη επιλογής κειμένου μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση
CELLSNET-54007Υποστήριξη για την έξοδο σχολίων νήματος στο τέλος του φύλλου κατά την απόδοση σε pdf
CELLSNET-53937Υποστηρίζει τη λήψη προεπιλεγμένου στυλ πίνακα και προεπιλεγμένου στυλ πίνακα περιστροφής
CELLSNET-54076Παρέχετε apis για να λάβετε φιλτραρισμένες σειρές γραφημάτων
CELLSNET-53047Υποστήριξη κωδικοποίησης για έργο VBA
CELLSNET-53962Υποστήριξη ανίχνευσης τύπων δεδομένων κατά την εξαγωγή δεδομένων στο DataTable
CELLSNET-53985Υποστήριξη Ανανέωσης Όλων του βιβλίου εργασίας
CELLSNET-54040Υποστήριξη πολλαπλασιαστικών χαρτιών για docx.
CELLSNET-53886Πρόβλημα με την αξιολόγηση του τύπου δυναμικού πίνακα στον προσαρμοσμένο μηχανισμό υπολογισμού
CELLSNET-53950Ο τύπος δυναμικού πίνακα δεν μπορεί να ανανεωθεί σωστά όταν ο ένας εξαρτάται από το υπολογισμένο αποτέλεσμα ενός άλλου
CELLSNET-53961Regression: Cell.StringValueWithoutFormat() δεν επιστρέφει σωστή τιμή
CELLSNET-54072Το πρόγραμμα εκτελείται συνεχώς κατά τον υπολογισμό του τύπου Trim χωρίς να τελειώνει
CELLSNET-54150Η συνάρτηση IF με συνθήκη πίνακα και τιμές αναφοράς κενών κελιών δεν μπορεί να υπολογιστεί σωστά όταν χρησιμοποιείται από άλλες συναρτήσεις
CELLSNET-53057Η απόδοση της σειράς των σύνθετων γραφημάτων δεν είναι ολοκληρωμένη
CELLSNET-53900Οι γραμμές γραφήματος εξαφανίζονται όταν μετατρέπονται σε PDF ή PNG
CELLSNET-53988Η θέση της ετικέτας δεν είναι σωστή για το γράφημα
CELLSNET-54003Τα στοιχεία υπόμνημα δεν είναι σωστά για το γράφημα
CELLSNET-54055Η αναβάθμιση Aspose.Cells προκαλεί παραμόρφωση της αποθήκευσης μιας εικόνας ενός γραφήματος με συννεφάκια
CELLSGRIDJS-895μετάβαση σε άλλο φύλλο εργασίας αφού η εικόνα που εισήχθη πρόσφατα δεν φορτωθεί πλήρως, θα έχει ως αποτέλεσμα η εικόνα να μην εμφανίζεται ποτέ
CELLSGRIDJS-896Η περιοχή επιλογέα υπολογιστικών φύλλων έχει κλασματικό eci
CELLSGRIDJS-898υποστήριξη επιλογής στις εικόνες και τα σχήματα σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση
CELLSGRIDJS-899εμφάνιση περιγράμματος δεν είναι ίδια όπως στο excel
CELLSGRIDJS-900Η περιοχή συγχώνευσης δεν καθίσταται σωστή στην προβολή εκτύπωσης
CELLSGRIDJS-902Κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο κειμένου δεν εμφανίζει το μενού περιβάλλοντος
CELLSNET-53860XLSX έως PDF: Το περιεχόμενο μεταφέρθηκε στην επόμενη σελίδα
CELLSNET-54004Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση σχολίων χρησιμοποιώντας το Aspose.Cells κατά τη δημιουργία του PDF με κενό φύλλο Excel που έχει μόνο σχόλια και σημειώσεις
CELLSNET-54089Εμφάνιση ελλιπούς περιεχομένου κατά την αποθήκευση του αρχείου στο PDF
CELLSNET-54119Το μέγεθος της σελίδας δεν αντικατοπτρίζεται κατά τη μετατροπή του αρχείου σε pdf
CELLSNET-53972Η ιδιότητα αναδίπλωσης κειμένου δεν λειτουργεί κατά την αποθήκευση του Excel στο HTML
CELLSNET-53190Το ιαπωνικό εμφανιζόμενο όνομα της μονάδας VBA δεν είναι σωστό στη γραμμή πλοήγησης
CELLSNET-53562Διατηρήστε το ίδιο μέγεθος χαρτιού κατά τη μετατροπή του Excel σε Word
CELLSNET-53866Το αρχείο διακόπτεται μετά τη διαγραφή του φύλλου εργασίας και την εκ νέου αποθήκευση του αρχείου
CELLSNET-53946Σφάλμα δεδομένων στον συγκεντρωτικό πίνακα μετά την ανανέωση συγκεντρωτικών πινάκων
CELLSNET-53948Επιλέξτε αλλαγές κατάστασης πλαισίου για την επιλογή πολλών στοιχείων μετά την ανανέωση συγκεντρωτικών πινάκων
CELLSNET-53977Η GetValidation() επιστρέφει τη λανθασμένη λίστα τιμών επικύρωσης
CELLSNET-53978Η μορφοποίηση υπό όρους επεκτάθηκε, αλλά δημιούργησε μεμονωμένα στυλ ανά κελί αντί για ένα μεμονωμένο στυλ για ολόκληρο το εύρος
CELLSNET-53980Το Aspose.Cells καταστρέφει αρχεία XLS που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης με στοιχεία ελέγχου ActiveX μετά την εκ νέου αποθήκευση
CELLSNET-53981Το Aspose.Cells δεν αποθηκεύει τροποποιημένο κείμενο σε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX σε αρχεία XLS που δεν προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης
CELLSNET-53984Πρόβλημα με την αντιγραφή ενός εύρους όταν τα κελιά έχουν τη σημαία “Ανατύλιξη κειμένου” σε true
CELLSNET-53991Ελέγξτε την έκδοση 23.8
CELLSNET-54009Πρόβλημα με τον συγκεντρωτικό πίνακα που καταργείται μετά το άνοιγμα και την εκ νέου αποθήκευση του αρχείου Excel
CELLSNET-54093Το χρώμα της ετικέτας της μονάδας οθόνης πρέπει να είναι κόκκινο
CELLSNET-54095Ο τύπος διαχωρισμού σειράς πρέπει να είναι Θέση όχι αυτόματη
CELLSNET-54113Ο τύπος δεν είναι σωστός μετά την κλήση Cells. Μέθοδος InsertCutCells
CELLSNETCORE-452Μετατροπή σπασμένων αριθμών στο Excel σε SVG
CELLSNET-53994Εξαίρεση συγχώνευσης εύρους κατά την ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακα μετά τον ορισμό της ιδιότητας IsHidden
CELLSNET-54057Το NullReferenceException εμφανίζεται κατά την ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακα

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for .NET. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει κλάση CustomFunctionDefinition

Η κλάση αφηρημένη για να υποστηρίξει ο χρήστης να καθορίσει κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για προσαρμοσμένες συναρτήσεις με την εφαρμογή της.

Προσθέτει τη μέθοδο Workbook.UpdateCustomFunctionDefinition(CustomFunctionDefinition Definition)

Υποστηρίζει την ενημέρωση όλων των τύπων που αναφέρονται σε προσαρμοσμένες λειτουργίες σύμφωνα με τον προσαρμοσμένο ορισμό του χρήστη για αυτές.

Προσθέτει την ιδιότητα FormulaParseOptions.CustomFunctionDefinition

Υποστηρίζει την ανάλυση του τύπου με τον προσαρμοσμένο ορισμό του χρήστη για προσαρμοσμένες λειτουργίες.

Προσθέτει υπερφορτωμένο φύλλο εργασίας. Υπολογισμός φόρμουλα(…).

Υποστηρίζει την ανάλυση και τον υπολογισμό δεδομένου τύπου με προσαρμοσμένες επιλογές και άλλες συνθήκες.

Προσθέτει υπερφορτωμένη μέθοδο φύλλου εργασίας.CalculateArrayFormula(…).

Υποστηρίζει την ανάλυση και τον υπολογισμό δεδομένου τύπου ως τύπου πίνακα με προσαρμοσμένες επιλογές και άλλες συνθήκες.

Προσθέτει τη μέθοδο Worksheet.ConvertFormulaReferenceStyle (τύπος συμβολοσειράς, bool toR1C1, int baseCellRow, int baseCellColumn)

Μετατρέπει το στυλ αναφοράς μεταξύ R1C1 και A1 για τον συγκεκριμένο τύπο.

Προσθέτει την κλάση CellValue

Αντιπροσωπεύει την τιμή του κελιού και τον αντίστοιχο τύπο.

Προσθέτει εικονική μέθοδο ExportTableOptions.PreprocessExportedValue(int cellRow, int cellColumn, CellValue τιμή)

Παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να ελέγχει και να αντικαθιστά ορισμένους ειδικούς τύπους και τιμές κελιών κατά την εξαγωγή.

Προσθέτει τη μέθοδο Dispose() για το SheetRender και το WorkbookRender

Παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να απελευθερώνει ρητά τους πόρους που δημιουργούνται κατά την απόδοση.

Προσθέτει την κατηγορία EbookLoadOptions και EbookSaveOptions

Αντιπροσωπεύει επιλογές κατά την εισαγωγή/εξαγωγή ενός αρχείου ebook.

Προσθέτει τη μέθοδο GridDesktop.SetCustomResourceManager(ResourceManager customResourceManager)

Ρυθμίζει τη διαχείριση προσαρμοσμένων πόρων για την εφαρμογή τοπικής προσαρμογής που ορίζεται από το χρήστη.

Προσθέτει την ιδιότητα GridWeb.DPI

Λαμβάνει και ορίζει το DPI του μηχανήματος.

Προσθέτει FileFormatType.Epub, LoadFormat.Epub, SaveFormat.Epub enum

Αντιπροσωπεύει ένα αρχείο EPUB.

Προσθέτει την ιδιότητα Chart.FilteredNSeries

Αντιπροσωπεύει τη συλλογή σειρών δεδομένων που δεν έχουν επιλεγεί στο γράφημα.

Προσθέτει την ιδιότητα Series.IsFiltered

Υποστηρίζει το φιλτράρισμα της σειράς στο γράφημα. Το True αντιπροσωπεύει ότι αυτή η σειρά είναι φιλτραρισμένη και δεν θα εμφανίζεται στο γράφημα.

Προσθέτει τον τύπο CommentTitleType.Note και τον αριθμό απάντησης

Αντιπροσωπεύει τη σημείωση τίτλου σχολίου και την απάντηση.

Μέθοδοι Obsolete CellsHelper.ConvertR1C1FormulaToA1()/ConvertA1FormulaToR1C1()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Worksheet.ConvertFormulaReferenceStyle().

Απαρχαιωμένο PdfSecurityOptions.ExtractContentPermissionΑπαλαιωμένη ιδιότητα

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την ιδιότητα PdfSecurityOptions.ExtractContentPermission.

Προσθέτει ιδιότητες TableStyleCollection.DefaultTableStyleName και TableStyleCollection.DefaultPivotStyleName.

Λαμβάνει και ορίζει το προεπιλεγμένο όνομα στυλ του πίνακα και του άξονα.

Προσθέτει τη μέθοδο WorksheetCollection.RefreshAll().

Ανανεώνει όλους τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες και τα Συγκεντρωτικά Διαγράμματα.

Προσθέτει τη μέθοδο Validation.GetValue().

Λαμβάνει το αποτέλεσμα της επικύρωσης στο κελί.

 Ελληνικά