Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-42861Δεν ήταν δυνατή η λήψη του εναλλακτικού κειμένου του σχήματος σε μορφή αρχείου ODSΕντομο
CELLSJAVA-42929Αλλαγές τίτλου γραφήματος στη μετατροπή XLSX σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-42933Το χρώμα των γραφικών αλλάζει κατά τη μετατροπή του αρχείου Excel σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-42946Λανθασμένη απόδοση του γραφήματος Stacked bar with series στο PDFΕντομο
CELLSJAVA-42942Σελίδες που εκτυπώνονται σε επίπεδο φύλλου εργασίας και όχι σε επίπεδο βιβλίου εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-42952Λάθος εσοχή από την κορυφή του κελιού με μερικές λέξειςΕντομο
CELLSJAVA-42902Το στυλ γραφήματος Waterfall δεν αντιγράφεται σωστά κατά την αντιγραφή του βιβλίου εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-42939Προειδοποίηση που τίθεται από το Excel εάν καλέσουμε μόνο το Workbook.getVbaProject() για ένα βιβλίο εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-42940Προειδοποίηση ασφαλείας μετά την αφαίρεση όλων των σεναρίων της μονάδας VBAΕντομο
CELLSJAVA-42955Το άνοιγμα του VBAProject καταστρέφει το βιβλίο εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-42945Αποθήκευση ως HTML ρίχνει εξαίρεση εάν έχει οριστεί το ExportImagesAsBase64Εξαίρεση
CELLSJAVA-42953NullPointerException κατά τη μετατροπή αρχείων XLS σε HTMLΕξαίρεση
CELLSJAVA-42951Το java.lang.NullPointerException απορρίπτεται από το comment.setHtmlNote()Εξαίρεση
CELLSJAVA-42954Έγινε εξαίρεση κατά τη φόρτωση και αποθήκευση του XLSXΕξαίρεση
CELLSJAVA-42957Μη έγκυρη τιμή FontUnderlineType εμφανίζεται κατά την αποθήκευση XLSXΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα τυχόν αλλαγών που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιεσδήποτε μη συμβατές αλλαγές που έγιναν στο Aspose.Cells for PHP via Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που αναφέρεται, παρακαλούμε να το αναφέρετε στο φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Αναβαθμίζει την αναφερόμενη βιβλιοθήκη BouncyCastle σε 1.60

Η εσώκλειστη βιβλιοθήκη BouncyCastle στο αρχείο έκδοσης έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 1.60. Ωστόσο, το Aspose.Cells είναι συμβατό και με παλιές εκδόσεις, επομένως ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παλιές εκδόσεις όπως η 1.46.

Καταργεί την κλάση HTMLLoadOptions και προσθέτει την κλάση HtmlLoadOptions

Χρησιμοποιήστε την κλάση HtmlLoadOptions.

Καταργεί την κλάση ODSLoadOptions και προσθέτει την κλάση OdsLoadOptions

Χρησιμοποιήστε την κλάση OdsLoadOptions.

Καταργεί την κλάση JSONUtility και προσθέτει JsonUtilityclass

Χρησιμοποιήστε την κλάση JsonUtilityclass.

Προσθέτει διεπαφή IPageSavingCallback

Έλεγχος/Ενδειξη της προόδου της διαδικασίας αποθήκευσης σελίδας.

Προσθέτει την κλάση PageSavingArgs

Πληροφορίες για μια διαδικασία αποθήκευσης σελίδας.

Προσθέτει κλάση PageStartSavingArgs

Οι πληροφορίες για μια σελίδα ξεκινά τη διαδικασία αποθήκευσης.

Προσθέτει κλάση PageEndSavingArgs

Οι πληροφορίες για μια σελίδα τερματίζουν τη διαδικασία αποθήκευσης.

Προσθέτει την ιδιότητα PdfSaveOptions.PageSavingCallback

Έλεγχος/Ενδειξη της προόδου της διαδικασίας αποθήκευσης σελίδας.

 Ελληνικά