Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-44194Το σχήμα του σχεδίου δεν αποδίδεται στο Excel σε απόδοση PDF
CELLSJAVA-44864Η ταυτόχρονη φόρτωση των βιβλίων εργασίας προκαλεί ψευδή σφάλματα “Το αρχείο είναι κατεστραμμένο”.
CELLSJAVA-44327Περιγράμματα και λιγότερες γραμμές εμφανίζονται σε ασπρόμαυρες φέτες πίτας στην απόδοση γραφήματος σε εικόνα
CELLSJAVA-44591Η περιστροφή κειμένου των ετικετών δεν ταιριάζει με το Excel στην εικόνα εξόδου του γραφήματος
CELLSJAVA-44775Οι ετικέτες γραφημάτων αλληλεπικαλύπτονταν στην απόδοση γραφήματος σε εικόνα
CELLSJAVA-44860η εμφάνιση του κειμένου του κελιού δεν είναι ίδια όπως στο excel σε ορισμένες συγχωνευμένες περιοχές
CELLSJAVA-44832Παράγονται πολλές σελίδες αντί για μία σελίδα όπως στο Excel κατά τη μετατροπή σε pdf
CELLSJAVA-44812Δεν είναι δυνατή η μείωση της περιοχής γραφήματος για το γράφημα
CELLSJAVA-44831Το MS Word ζητά ένα σφάλμα “Το Word βρέθηκε μη αναγνώσιμο περιεχόμενο σε…” κατά το άνοιγμα του αρχείου DOCX από XLSX που έχει μετατραπεί από τον Aspose.Cells for Java
CELLSJAVA-44833Το χρώμα κειμένου δεν εφαρμόζεται σε διαφορετικές λέξεις ή μέρος περιεχομένων στο αρχείο εξόδου Excel όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος Cell.setHtmlString()
CELLSJAVA-44852Το περίγραμμα είναι λανθασμένο όταν το στατικό αρχείο Excel μετατρέπεται σε HTML
CELLSJAVA-44856Μετατροπή Excel σε HTML - Το Sparkline (μίνι γράφημα) δεν εμφανίζεται/αποδίδεται
CELLSJAVA-44859Ορισμένες μορφοποιήσεις Html δεν λειτουργούν για κελιά φύλλου εργασίας σε ένα υπάρχον αρχείο Excel
CELLSJAVA-44842Εξαίρεση “java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space” κατά τη μετατροπή ενός αρχείου XLSX σε PDF

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει μεθόδους Cell.SetTableFormula(…).

Υποστήριξη ορισμού τύπων για εύρος κελιών για τη δημιουργία πίνακα δεδομένων δύο μεταβλητών και πίνακα δεδομένων μιας μεταβλητής.

Προσθέτει τη μέθοδο Cell.SetDynamicArrayFormula(string arrayFormula, FormulaParseOptions options, object[][] values, boolcalculationRange, boolcalculateValue, CalculationOptions copts)

Υποστήριξη για να ορίσετε τύπο δυναμικού πίνακα με προσαρμοσμένες επιλογές για υπολογισμό, ειδικά όταν υπάρχουν συναρτήσεις που χρειάζονται τον προσαρμοσμένο κινητήρα του χρήστη για υπολογισμό στον τύπο.

Προσθέτει τη μέθοδο Workbook.RefreshDynamicArrayFormulas (υπολογισμός bool, CalculationOptions copts)

Υποστήριξη για ανανέωση τύπων δυναμικού πίνακα με προσαρμοσμένες επιλογές για υπολογισμό, ειδικά όταν υπάρχουν συναρτήσεις που χρειάζονται την προσαρμοσμένη μηχανή του χρήστη για συναρτήσεις υπολογισμού στους τύπους δυναμικού πίνακα.

Προσθέτει την ιδιότητα ChartFrame.TextOptions.

Αντιπροσωπεύει τις επιλογές γραμματοσειράς του κειμένου του γραφήματος.

Προσθέτει την ιδιότητα ExportRangeToJsonOptions.ExportEmptyCells.

Υποδεικνύει εάν γίνεται εξαγωγή μηδενική αν τα κελιά είναι άδεια.

Προσθήκη κατασκευαστή NumbersLoadOptions.

Αντιπροσωπεύει τις επιλογές φόρτωσης αριθμών.

Προσθέτει enum LoadNumbersTableType.

Αντιπροσωπεύει τον τύπο φόρτωσης πολλών πινάκων σε ένα φύλλο εργασίας των αριθμών Mac .

Προσθέτει την ιδιότητα ProtectedRange.IsProtectedWithPassword.

Υποδεικνύει εάν η περιοχή προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.

Προσθέτει ιδιότητες ImportTableOptions.ExportCaptionAsFieldName

Υποδεικνύει εάν γίνεται εξαγωγή λεζάντας ως όνομα πεδίου κατά την εισαγωγή πίνακα δεδομένων.

Προσθέτει την ιδιότητα TextOptions.LanguageCode.

Λαμβάνει και ορίζει τον κωδικό γλώσσας της γραμματοσειράς.

Προσθέτει enum PresetThemeGradientType.

Αντιπροσωπεύει τον προκαθορισμένο τύπο ντεγκραντέ θέματος.

Προσθέτει τη μέθοδο GradientFill.SetPresetThemeGradient().

Ορίζει τον προκαθορισμένο τύπο ντεγκραντέ θέματος.

Προσθέτει μεθόδους παράκαμψης Style.SetBorder().

Ορίζει τα όρια με διάφορα είδη χρωμάτων.

Προσθέτει μεθόδους Range.SetOutlineBorder() και Range.SetOutlineBorders()

Ορίζει τα όρια της σειράς με διάφορα είδη χρωμάτων.

 Ελληνικά