Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSPYTHONJAVA-9

Μορφές και μετατροπές αρχείων

XLS, SpreadsheetML (XLSX, XML), Τιμή διαχωρισμένη με κόμματα (CSV), HTML, Υπολογιστικό φύλλο OpenDocument (ODS), 076163imited81, Tab.

Νέο χαρακτηριστικό
CELLSPYTHONJAVA-10

Απόδοση και εκτύπωση

- Απόδοση υπολογιστικού φύλλου σε διανυσματικές εικόνες (EMF)

- Απόδοση φύλλων εργασίας σε εικόνες ράστερ (Πολλαπλών σελίδων TIFF, GIF)

- Απόδοση φύλλων εργασίας σε εικόνες ράστερ (PNG, JPEG, κ.λπ.)

- Αποδώστε υπολογιστικό φύλλο στο PDF με υψηλή πιστότητα

Νέο χαρακτηριστικό
CELLSPYTHONJAVA-11

Δυνατότητες περιεχομένου υπολογιστικού φύλλου

- Αντιγράψτε ή μετακινήστε φύλλα εργασίας μέσα ή μεταξύ των βιβλίων εργασίας

- Εισαγάγετε εικόνες, δημιουργήστε συμβατικά και προσαρμοσμένα γραφήματα και ορίστε φόντο κλίσης για γραφήματα χρησιμοποιώντας το API

- Προσθήκη σχολίων στα κελιά

- Microsoft Θέματα και χρώματα Excel 2007/2010

- Δημιουργήστε αυτόματα φίλτρα

- Εφαρμογή επικυρώσεων δεδομένων

- Εφαρμογή ταξινόμησης δεδομένων

- Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου

- Συγχώνευση/διαίρεση Cells

- Ομαδοποιήστε/αποομαδοποιήστε σειρές και στήλες

- Δημιουργήστε προσαρμοσμένες αλλαγές σελίδας

Υπολογίστε πολύπλοκους τύπους Excel

- Υποστήριξη προηγμένης μορφοποίησης υπό όρους που υποστηρίζεται στο Microsoft Excel 2007/2010

- Πάγωμα/ξεπάγωμα τζαμιών

- Εισαγάγετε υπερσυνδέσμους για δεδομένα σύνδεσης

- Εφαρμογή έξυπνων δεικτών

- Καθορίστε τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων εγγράφου

- Προστασία/κατάργηση προστασίας των φύλλων εργασίας

- Καθορίστε τις προηγμένες επιλογές προστασίας που εισάγονται στο Excel XP και σε νεότερες εκδόσεις

- Δημιουργία αντικειμένου λίστας/Microsoft πίνακες Excel

- Δημιουργήστε υποσύνολα

- Εισαγάγετε στοιχεία ελέγχου φόρμας και άλλα σχήματα/αντικείμενα σχεδίασης

- Δημιουργήστε συγκεντρωτικούς πίνακες και γραφήματα περιστροφής

- Διατήρηση ή κατάργηση πρόσθετων, VBA, μακροεντολών

- Χειρισμός ονομασμένων περιοχών

- Προσθήκη, διατήρηση ή εξαγωγή αντικειμένων OLE από τα υπολογιστικά φύλλα.

- Εφαρμογή Microsoft Excel sparklines

- Κρυπτογράφηση αρχείων

Νέο χαρακτηριστικό
CELLSPYTHONJAVA-12

Δυνατότητες μορφοποίησης υπολογιστικού φύλλου

- Εφαρμόστε όλες τις μορφοποιήσεις χαρακτήρων στα κελιά, συμπεριλαμβανομένων των γραμματοσειρών, των χρωμάτων, των εφέ, των περιγραμμάτων και της σκίασης

- Εφαρμόστε όλες τις ρυθμίσεις μορφής αριθμού (υποστηριζόμενες στο Microsoft Excel) για τα κελιά

Ορίστε όλους τους τύπους ρυθμίσεων στοίχισης κειμένου

- Εφαρμόστε διαφορετικά είδη ρυθμίσεων γραμματοσειράς για τα κελιά

- Εφαρμόστε διαφορετικά χρώματα σε κελιά, γραμματοσειρές, γραμμές πλέγματος, γραφικά αντικείμενα κ.λπ.

- Εφαρμόστε διαφορετική μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου σε ένα μόνο κελί

- Εφαρμόστε διαφορετικές ρυθμίσεις περιγράμματος στα κελιά

- Εφαρμόστε διαφορετικά μοτίβα φόντου στα κελιά

- Εφαρμογή ρυθμίσεων Μορφοποίησης σε φύλλο εργασίας, γραμμή, στήλη ή εύρος κελιών κ.λπ.

Νέο χαρακτηριστικό
CELLSPYTHONJAVA-13

Λειτουργίες PageSetup

- Προσαρμόστε τον προσανατολισμό της σελίδας σας, την κλιμάκωση, το μέγεθος χαρτιού

- Καθορίστε τα περιθώρια και το κεντράρισμα της σελίδας

- Δημιουργήστε ή επεξεργαστείτε την κεφαλίδα και/ή το υποσέλιδο σας

- Ορίστε την περιοχή εκτύπωσης, εκτυπώστε τίτλους ή ενεργοποιήστε τις γραμμές πλέγματος κ.λπ.

Νέο χαρακτηριστικό
 Ελληνικά