Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-43438Συμπληρώστε την ετικέτα <Application> στο XLSX
CELLSJAVA-45119Κατά την ανάγνωση σε μορφή excel 03, το ‘FillType’ της ευθείας γραμμής δεν υποβάλλεται σε επεξεργασία
CELLSJAVA-45128Η οριζόντια ανατροπή φαίνεται να λείπει κατά την ανάγνωση των γραμμών με τα βέλη
CELLSJAVA-45061XLS έως HTML: Τεντωμένη εικόνα
CELLSJAVA-45062XLS έως HTML: Μετατόπιση βέλους
CELLSJAVA-45085Diagram διάσπαρτο ζήτημα στο Excel σε απόδοση PDF
CELLSJAVA-45118Ημιτελής εμφάνιση σχήματος μετά την περιστροφή κατά την αποθήκευση σε pdf
CELLSJAVA-45078Αθροισμα ΜΕΣΟ υπολογισμός #VALUE!
CELLSJAVA-45088Το εμφανιζόμενο αποτέλεσμα είναι λανθασμένο για το προκύπτον html όταν η τιμή του κελιού είναι συμβολοσειρά με προσαρμοσμένη μορφή
CELLSJAVA-45094Παγκόσμια επώνυμα εύρη με αναφορές όπως =!$K$23 διακοπή στη νέα έκδοση
CELLSJAVA-45115Η μέθοδος deleteRows προκαλεί εσφαλμένη μορφοποίηση
CELLSJAVA-45077Το αποθηκευμένο αρχείο αναφέρει ένα σφάλμα κατά τη μεταφόρτωση και το άνοιγμα στο δίσκο Onedrive
CELLSJAVA-45109Δημιουργείται μια Εξαίρεση κατά τη μετατροπή του γραφήματος σε εικόνα
CELLSJAVA-45112Απόδοση ειδικού Major Gridline για γράφημα ραντάρ
CELLSJAVA-45103Οι έγχρωμες εικόνες που εισάγονται στο excel γίνονται μαύρες όταν μετατρέπονται σε pdf
CELLSJAVA-45155Το Κέντρο στο κείμενο αποκόπτεται εάν βρίσκεται στην τελευταία στήλη κατά τη μετατροπή σε pdf
CELLSJAVA-45160Η μετατροπή HTML σε EXCEL απέτυχε με σφάλμα Invalid #
CELLSJAVA-45079Η προσαρμοσμένη μορφή αριθμού με τελικές τελείες αγνοείται κατά την εξαγωγή στο HTML
CELLSJAVA-45084Η γραμματοσειρά άλλαξε στο αρχείο xls που αποθηκεύτηκε ξανά
CELLSJAVA-45106Το αρχείο αποτελεσμάτων είναι μη φυσιολογικό κατά τη μετατροπή του excel σε html
CELLSJAVA-45117Σφάλμα περιστροφής σχήματος κατά την αποθήκευση σε html
CELLSJAVA-45123Το σχήμα τόξου πρέπει να αναστραφεί οριζόντια του Excel 95
CELLSJAVA-45132Υποστήριξη γεμίσματος μοτίβου σχήματος στο Excel95/5.0
CELLSJAVA-45147Κάποιο κείμενο στην τελευταία στήλη αποκόπτεται κατά την αποθήκευση του αρχείου σε html
CELLSJAVA-45148Συγχωνευμένες περιοχές που χάθηκαν μετά την αποθήκευση ως html
CELLSJAVA-45087Το περίγραμμα εμφανίζεται στο κείμενο για τον τίτλο του γραφήματος στο Excel σε απόδοση PDF

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει την ιδιότητα ChartTextFrame.IsAutomaticRotation

Υποδεικνύει εάν το κείμενο του γραφήματος περιστρέφεται αυτόματα.

Παρωχημένες ιδιότητες JsonLayoutOptions.IgnoreObjectTitle και JsonLayoutOptions.IgnoreArrayTitle

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την ιδιότητα JsonLayoutOptions.IgnoreTitle.

Προσθέτει την ιδιότητα JsonLayoutOptions.IgnoreTitle

Ingores τίτλοι των χαρακτηριστικών Json κατά τη μετατροπή του json σε Excel.

Προσθέτει τη μέθοδο Style.ToJson().

Μετατρέπει το στυλ των αρχείων Excel σε αρχείο json

Προσθέτει τη μέθοδο Cell.ToJson().

Μετατρέπει ένα κελί κελιών σε αρχείο json.

 Ελληνικά