Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.cells για Python μέσω .NET 22.11

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 1
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 193.07MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 14/11/2022

Περιγραφή

Ανατρέξτε στο Σημειώσεις έκδοσης and Readme για λεπτομέρειες

Στοιχεία αρχείου

Distinguish Between CSE & Normal Array Formula

Ability to distinguish or differentiate between Ctrl+Shift+Enter (CSE) legacy array formula and normal array formula.

Copying Timeline Support

Support has been added for copying timeline.

Parse Collapsed Property

Introduced the feature to parse collapsed property while converting HTML to Excel® formats.

For a complete list of features, enhancements, and bug fixes in this release please visit, Aspose.Cells for Python via .NET 22.11 Σημειώσεις έκδοσης.

 Ελληνικά