Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSNET-42315Υποστήριξη για αρχεία crtx - εφαρμογή προσαρμοσμένων προτύπων γραφημάτων
CELLSNET-47895Οι εικόνες παραμορφώνονται στο Excel σε απόδοση PDF/HTML
CELLSNET-47946Το εφέ περιστροφής εικόνας δεν εμφανίζεται σωστά σε pdf/html
CELLSNET-47947Το εφέ περιστροφής ορθογώνιου πλαισίου στην ομάδα γραφικών δεν εμφανίζεται σωστά σε pdf/html
CELLSNET-52126Ορισμένα σχήματα αλλάζουν μετά τη μετατροπή του αρχείου Excel σε PDF
CELLSNET-52197Τα πλαίσια άλλαξαν κατά τη μετατροπή του εγγράφου XLSX σε PDF
CELLSNET-52330Τα σχήματα σχεδίασης δεν έχουν αποδοθεί σωστά στο HTML
CELLSNET-50042Το καθορισμένο όνομα αλλάζει μετά την εκ νέου αποθήκευση
CELLSNET-52270Η συνάρτηση YEARFRAC δεν έχει υπολογιστεί σωστά
CELLSNET-52305Το MMULT με OFFSET δεν υπολογίζεται σωστά
CELLSNET-52307Ο τύπος κατεστραμμένου συνδέσμου επιστρέφει 0 αντί για #REF!
CELLSNET-52325Τετράδιο εργασιών.CalculateFormula κολλάει σε ορισμένες περιπτώσεις
CELLSNET-52387Οι αναφορές Cell σε πίνακες έχουν ως αποτέλεσμα σφάλματα #REF μετά τη διαγραφή στηλών
CELLSNET-52290Ο άξονας των γραφημάτων δεν αποτυπώνεται σωστά
CELLSNET-52301XLSX Γράφημα σε εικόνα: Οι προσαρμοσμένες σύνθετες γραμμές γραφήματος δεν έχουν αποδοθεί σωστά
CELLSNET-52336Το γράφημα ιστογράμματος δεν αποδίδεται σωστά στη μετατροπή XLSX σε HTML/PDF
CELLSNET-52292Το κείμενο εμφανίζεται σε λάθος σελίδα στην έξοδο PDF - Μετατροπή Excel σε PDF
CELLSNET-52367Το AutofitRows οδηγεί σε αποκομμένο κείμενο στην έξοδο μετατροπής PDF
CELLSNET-52242Η ιεραρχία γονέα-παιδιού είναι εσφαλμένη κατά τη μετατροπή του Excel σε JSON και αντίστροφα
CELLSNET-52281Η κεφαλίδα Json δεν μπορεί να αγνοηθεί
CELLSNET-52289Η αριθμητική μορφή χάνεται κατά τη μετατροπή html σε excel
CELLSNET-52298Η επιλογή AutoSort είναι ενεργοποιημένη για το πεδίο περιστροφής κατά την εκ νέου αποθήκευση του XLSX
CELLSNET-52299Το χαρακτηριστικό HasRevisions είναι λανθασμένο μετά την αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας
CELLSNET-52332Numbers εμφανίζονται ως ‘#’ ή επιστημονικός αριθμός κατά τη μετατροπή σε html
CELLSNET-52338Η έξοδος HTML δεν είναι ντετερμινιστική
CELLSNET-52344Οι υπερσύνδεσμοι λείπουν στη μετατροπή HTML σε JSON
 Ελληνικά