Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSNET-50111Υποστήριξη διακοπής κατά τον υπολογισμό τύπων
CELLSNET-52496Υποστήριξη αλλαγής του προεπιλεγμένου στυλ γραμμής/στήλης χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων στυλ των υπαρχόντων κελιών
CELLSNET-52505Υποστήριξη νέων λειτουργιών HSTACK/VSTACK
CELLSNET-52429Υποστήριξη για λήψη του συγγραφέα και της ημερομηνίας ώρας των αναθεωρήσεων
CELLSNET-52337Υποστήριξη τύπων CHOOSECOLS και CHOOSEROWS Excel 365
CELLSNET-52498Βελτιώστε το SaveOptions.HasHeaderRow κατά τη μετατροπή του xlsx σε json
CELLSNET-52499Η τιμή JSON λείπει όταν ένα φύλλο είναι κενό
CELLSNET-52500Το JsonSaveOptions.SkipEmptyRows δεν λειτουργεί σωστά
CELLSNET-52502Να γίνεται πάντα εξαγωγή του excel ως JObject κατά τη μετατροπή του excel σε json
CELLSNET-52418Το γέμισμα σχήματος δεν είναι σωστό κατά τη μετατροπή σε pdf
CELLSNET-52420Τα σχήματα και οι εικόνες παραμορφώνονται στο Excel σε απόδοση PDF μετά την αντιγραφή του φύλλου
CELLSNET-52437Λανθασμένη σκιά κατά τη μετατροπή της εικόνας σε pdf
CELLSNET-52494Σφάλμα μετατόπισης του σήματος βέλους κατά τη μετατροπή του αρχείου Excel σε PDF
CELLSNET-52442Το SUMIF επιστρέφει 4 αντί για 0 με Aspose.Cells μηχανή υπολογισμού τύπου
CELLSNET-52441Η εικόνα που μετατρέπεται από γράφημα δεν είναι ίδια με το MS excel
CELLSNET-52486Ευπάθεια ασφαλείας - CVE-2021-24112
CELLSNET-52410Εικόνα στο SVG - Το κείμενο επικαλύπτεται για την οριζόντια γραμμή για τις ετικέτες ημερομηνίας της εικόνας γραφήματος
CELLSNET-52366Πιο χοντρές γραμμές και λείπει περίγραμμα κατά την αποθήκευση του XLSB σε μια εικόνα
CELLSNET-52395Το αρχείο Excel (XLS) είναι κατεστραμμένο κατά την εκ νέου αποθήκευση μέσω Aspose.Cells
CELLSNET-52435Υποστηρίξτε κριτήρια φιλτραρίσματος κατά το άνοιγμα και την αποθήκευση html
CELLSNET-52440Το εύρος του pivottable δεν είναι το ίδιο με το MS Excel κατά τη μετατροπή του pivittable σε pdf
CELLSNET-52458Τα περιεχόμενα και η μορφοποίηση των φύλλων αλλάζουν κατά την αντιγραφή
CELLSNET-52493Εξαίρεση “Το αντικείμενο έχει ήδη προστεθεί.” κατά την αποθήκευση XLS έως XLSX
CELLSNET-48991Η αναφορά αντικειμένου δεν έχει οριστεί σε μια παρουσία ενός αντικειμένου. εξαίρεση όταν είναι ανοιχτό το αρχείο ODS
CELLSNET-52419Η εξαίρεση ευρετηρίου εκτός εύρους εμφανίζεται μετά την αντιγραφή του φύλλου και τη μετατροπή σε pdf
CELLSNET-52433Εξαίρεση “Το αρχείο είναι κατεστραμμένο” κατά τη φόρτωση ενός αρχείου XLSX με υπερσύνδεσμο
 Ελληνικά