Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Τι έχει βελτιωθεί;

  • Έγραψε ξανά το εργαλείο πελάτη, βελτίωσε τη σταθερότητά του
  • Υποστηρίζεται για σχεδίαση υπο-αναφοράς
  • Υποστηρίζεται στο εύρος αναφοράς μη αυτόματης εισαγωγής
  • Υποστηριζόμενοι σύνθετοι δείκτες

Τι Διορθώθηκε;

  • Διορθώθηκε το σφάλμα εγκατάστασης όταν πολλαπλές παρουσίες των υπηρεσιών αναφοράς SQL Server είναι εγκατεστημένες στο ίδιο μηχάνημα
  • Διορθώθηκε το σφάλμα εισαγωγής τύπου όταν δεν επιλέγαμε ένα σύνολο δεδομένων
 Ελληνικά