Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Αγαπητοί πελάτες,

Έχουμε κυκλοφορήσει Aspose.Cells for Reporting Services V1.2.0.0!

Σε αυτή τη νέα έκδοση, βελτιώσαμε σημαντικά την τυπική υποστήριξη RDL. Τώρα μπορείτε να μετεγκαταστήσετε τα υπάρχοντα αρχεία RDL πολύ εύκολα.

Τι νέα?

  • Υποστήριξη Matices σε τυπικά RDL
  • Υποστήριξη δευτερευουσών αναφορών σε τυπικά RDL
 Ελληνικά