Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Τι άλλαξε;

· Βελτιωμένη απόδοση απόδοσης SSRS2008, υποστηριζόμενος χάρτης εγγράφων, αλλαγή σελίδας και μετρητής.

· Ενισχυμένη λειτουργία άδειας χρήσης.

· Βελτιωμένη απόδοση απόδοσης.

· Βελτιωμένη προσαρμοσμένη διεπαφή χρήστη MS Excel 2007 του στοιχείου Aspose.Cells.Report.Designer.

· Διορθώθηκε το σφάλμα γενικού αρχείου temp Aspose.Cells.Report.Designer.

· Διορθώθηκε το σφάλμα δεδομένων Aspose.Cells.Report.Designer σε λειτουργικό σύστημα 64-bit.

 Ελληνικά