Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

7.0!

Τι νέα?

  • Aspose.Cells for Reporting Services σχεδιαστής υποστηρίζει τη δημιουργία προτύπου μήτρας στο Excel.
  • Υποστηρίζει Μορφοποίηση υπό όρους για στοιχεία αναφοράς πίνακα και μήτρας.
  • Προσθέτει το στοιχείο αναφοράς tablix απόδοσης μόνο για τις μορφές CSV και TXT στις υπηρεσίες αναφοράς SQL Server 2008.

Τι άλλαξε;

  • Βελτιστοποιεί τη διαμόρφωση κρυπτογράφησης στο αρχείο Aspose.Cells.ReportingServices.xml.

Τι διορθώθηκε;

  • Διορθώθηκε το σφάλμα σχεδίασης αναφορών και μορφής αναφοράς Aspose.Cells for Reporting Services.
  • Διορθώθηκε το σφάλμα απόκρυψης σειράς.
  • Διορθώθηκε ο αλγόριθμος συγχώνευσης σειρών.

Ζητήματα που επιλύθηκαν στο Aspose.Cells for Reporting Services 1.7.0.

Αναγνωριστικό θέματοςΣυστατικόΠερίληψη
22987Εξάρτημα διακομιστήSSRS CSV Ζήτημα κωδικοποίησης εξαγωγής
17208Εξάρτημα διακομιστήΕξαγωγή αναφοράς υπηρεσίας αναφοράς στο MS Excel Σφάλμα 2007
18133Πελάτης και διακομιστήςΟμάδες στηλών στο Aspose.Cells.ReportingServices
20251Εξάρτημα διακομιστήΕπέκταση υπηρεσιών αναφοράς
22371Πελάτης και διακομιστήςΥποστήριξη μορφοποίησης κελιών υπό όρους για στοιχείο πίνακα
 Ελληνικά