Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Καλωσορίστε μια νέα έκδοση του Aspose.Cells for Reporting Services V2.4.0.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
SSRS-40136Πώς να κάνετε την αλλαγή στο σύνολο δεδομένων χωρίς να δημιουργήσετε εκ νέου ολόκληρο το σύνολο δεδομένων χρησιμοποιώντας το MS QueryΧαρακτηριστικά
SSRS-40220Aspose.Cells fur Reporting Services πρόβλημα εγκατάστασηςΣφάλματα
SSRS-40221Χρειάζεστε παραδείγματα αρχείων excel που χρησιμοποιούν αρχεία RDLsΣφάλματα
SSRS-40223Aspose.Cells δημιουργεί επιπλέον σειρές μεταξύ 4 και 6Σφάλματα
 Ελληνικά