Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSRS-552Υποστήριξη για εξαγωγή αρχείου μορφής MarkDown.Νέο χαρακτηριστικό
CELLSRS-557Οι μακροεντολές χάνονται κατά τη δημοσίευση της αναφοράς.Εντομο
CELLSRS-555Δεν είναι δυνατή η προσθήκη πεδίων σε μια αναφορά πίνακα.Εντομο
CELLSRS-554Η διεύθυνση URL του διακομιστή αναφορών δεν αποθηκεύεται στον υπολογιστή-πελάτη.Εντομο
CELLSRS-553Η δημοσίευση αναφοράς αποτυγχάνει για μια κοινόχρηστη πηγή δεδομένων.Εντομο
CELLSRS-551Δεν είναι δυνατό να ανοίξει κανένα εξαγόμενο αρχείο μετά την ενημέρωση στην έκδοση 19.3Εντομο
CELLSRS-549Εντοπίστηκε εξαίρεση κατά τη δημιουργία της επέκτασης διακομιστή αναφοράς ACXLSX: “System.IO.FileLoadException: Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση αρχείου ή συναρμολόγησης”Εντομο
 Ελληνικά