Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSRS-563Καθορίστε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης σε διαφορετικές αναφορές και διαφορετικές μορφές εξαγωγής.Νέο χαρακτηριστικό
CELLSRS-562Το στυλ περιγράμματος ορίζεται από έναν τύπο στις εξαγόμενες αναφορές.Εντομο
CELLSRS-559Η αναφορά που δημιουργήθηκε με την προηγούμενη έκδοση δεν θα ανοίξει.Εντομο
CELLSRS-550Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης 429 κατά το άνοιγμα της αναφοράς από το εργαλείο πελάτη Aspose.Cells RS.Εντομο
CELLSRS-543Δεν υπάρχουν επιλογές απόδοσης μετά την εγκατάσταση Aspose.Cells for Reporting Services.Εντομο
 Ελληνικά