Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το Aspose.Cells for SharePoint v3.0.0!

Νέα χαρακτηριστικά

  • Επιτρέπω μετατροπές πολλών αρχείων ταυτόχρονα
  • Εγγραφο προεπισκόπηση στο SharePoint

Βελτιώσεις

  • Προσθήκη υποστήριξης για νέες μορφές (XLSB, MHtml, XPS, TIFF, SVG, DIF) για μετατροπή
  • Optimize Aspose.Cells for SharePoint συστατικό
 Ελληνικά