Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Diagram για .NET 22.7

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Downloads:
  • 1
  • File Size:
  • 12.89MB
  • Date Added:
  • 5/7/2022

Στοιχεία αρχείου

Βελτιώσεις στη μετατροπή Visio σε SVG

Αυτή η έκδοση προσφέρει διάφορες βελτιώσεις στον χειρισμό της μετατροπής SVG. Τώρα το ρωσικό κείμενο ευθυγραμμίζεται σωστά κατά τη μετατροπή του Microsoft Visio® σε μορφή SVG.

Επίσης, προηγουμένως ορισμένα καμπύλα σχήματα έχαναν την καμπύλη τους αφού μετατράπηκαν στη διανυσματική μορφή SVG. Αυτό το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.Diagram for .NET 22.7 Release Notes.

 Ελληνικά