Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Drawing for .NET 22.4

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Λήψεις:
  • 5
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 6.8 MB
  • Ημερομηνία προσθήκης:
  • : 4 weeks ago [4/22/2022]

Σημειώσεις έκδοσης

Περιγραφή

Το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI για το Aspose.Drawing για .NET 22.4

Στοιχεία αρχείου

Υποστήριξη για εφέ πλάγιας και έντονης γραμματοσειράς

Προστέθηκε υποστήριξη για τα εφέ πλάγιας και έντονης γραμματοσειράς.

Υποστήριξη για διαφανές GIF

Προστέθηκε υποστήριξη για τη διαφάνεια των αρχείων GIF.

Βελτιωμένη υποστήριξη για κωδικοποιητές εικόνας

Βελτιώθηκε η υποστήριξη για τους κωδικοποιητές εικόνας.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.Drawing for .NET 22.4 Release Notes.

 Ελληνικά