Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.Email για .NET

Το Aspose.Email για. χρησιμοποιώντας το Microsoft Outlook.

Aspose.Email για Java

Το Aspose.Email για Java είναι ένα σύνολο API επεξεργασίας email για τη δημιουργία, τον χειρισμό ή τη μετατροπή μορφών μηνυμάτων όπως MSG, EML και MHT μέσα από εφαρμογές Java. Το API παρέχει τη δυνατότητα χειρισμού του περιεχομένου των μηνυμάτων, των κεφαλίδων, των συνημμένων και των ιδιοτήτων Mapi, καθώς και τη δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων μέσω ενός αριθμού δημοφιλών πρωτοκόλλων

Aspose.Email για C++

Το Aspose.Email για C++ είναι μια σουίτα βιβλιοθηκών κλάσεων που συγκεντρώθηκαν για να δημιουργήσουν ένα ισχυρό API προγραμματισμού email που διευκολύνει την εργασία με μια σειρά από μορφές μηνυμάτων email όπως MSG, EML, EMLX και MHT.

Aspose.Email για Android μέσω Java

Το ευέλικτο API επεξεργασίας email βοηθά τους προγραμματιστές να χειριστούν τις μορφές αρχείων email του Outlook μέσα από εφαρμογές Android. Το Aspose.Email για Android μέσω Java δεν έχει άλλες εξαρτήσεις εκτός από το Android Runtime, επομένως δεν χρειάζεται άλλο λογισμικό για να λειτουργήσει.

Aspose.Email για SharePoint

Το Aspose.Email για SharePoint παρέχει δυνατότητες μετατροπής και συγχρονισμού email από τη βιβλιοθήκη εγγράφων του Microsoft SharePoint. Σας επιτρέπει να μετατρέψετε ένα ή περισσότερα μηνύματα email ταυτόχρονα. Το Aspose.Email για SharePoint σάς επιτρέπει επίσης να προβάλλετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας από το SharePoint.

Aspose.Email για Python μέσω .NET

Το Aspose.Email για Python μέσω .NET είναι μια σουίτα βιβλιοθηκών κλάσεων που συγκεντρώθηκαν για να δημιουργήσουν ένα ισχυρό στοιχείο προγραμματισμού email που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εφαρμογών πολλαπλών πλατφορμών. Το Aspose.Email για Python μέσω .NET μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε πλατφόρμες Windows χωρίς να ανησυχείτε για την οργάνωση των μορφών μηνυμάτων.

 Ελληνικά