Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Email για .NET 22.7

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

 • Downloads:
 • 1
 • File Size:
 • 51.95MB
 • Date Added:
 • 30/7/2022

Στοιχεία αρχείου

Μετατροπές EML σε PDF & EML σε MHTML

Παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια των μετατροπών EML σε PDF ή EML σε MHTML, η απόσταση μεταξύ των γραμμών χανόταν. Αυτό το ζήτημα έχει πλέον επιδιορθωθεί.

Λήψη UID email από το Mailbox στον διακομιστή

Δυνατότητα ανάκτησης των πληροφοριών αναγνώρισης μηνύματος (π.χ. UID ή αριθμός σειράς) για τα μηνύματα που λαμβάνονται από ένα γραμματοκιβώτιο στο διακομιστή.

using (var client = new ImapClient(imapHost, port, emailAddress, password, securityOption))
{
  var msgs = client.ListMessages("INBOX").Take(5);
  var seqIds = msgs.Select(t => t.SequenceNumber);
  var msgsViaFetch = client.FetchMessages(seqIds);
	
  for (var i = 0; i < 5; i++)
  {
    var thisMsg = msgsViaFetch[i];
    Console.WriteLine($"Message ID:{seqIds.ElementAt(i)} SequenceNumber: {thisMsg.ItemId.SequenceNumber} Subject:{thisMsg.Subject}");
  }
}

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.Email for .NET 22.7 Release Notes.

 Ελληνικά