Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Email για .NET 22.8

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Downloads:
  • 1
  • File Size:
  • 51.93MB
  • Date Added:
  • 29/8/2022

Στοιχεία αρχείου

Δημιουργία συνάντησης στο Office® 365

Δυνατότητα δημιουργίας συνάντησης στο Microsoft Office® 365.

Βελτιωμένη μετατροπή MSG σε HTML

Προηγουμένως, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετατροπή “MSG” σε “HTML” παρήγαγε εσφαλμένο αποτέλεσμα. Αυτό το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί.

Καλύτερος χειρισμός εξαρτημάτων TNEF

Η δυνατότητα διατήρησης συνημμένων TNEF σε μετατροπές MBOX σε PST και PST σε MBOX.

var reader = new MboxrdStorageReader(fileName, new MboxLoadOptions());
// Read messages preserving tnef attachments.
var eml = reader.ReadNextMessage(new EmlLoadOptions {PreserveTnefAttachments = true});
MailStorageConverter.MboxMessageOptions(new EmlLoadOptions {PreserveTnefAttachments = true});
// Convert messages from mbox to pst preserving tnef attachments.
var pst = MailStorageConverter.mboxToPst("Input.mbox", "Output.pst");

Βελτιωμένη συμβατότητα Δανικών χαρακτήρων

Προηγουμένως, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρατηρήθηκε ότι οι Δανικοί χαρακτήρες χάνονται μετά την εκ νέου αποθήκευση του “MSG”. Αυτό το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.Email for .NET 22.8 Release Notes.

 Ελληνικά