Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Finance για .NET 22.7

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Downloads:
  • 1
  • File Size:
  • 6.48MB
  • Date Added:
  • 26/7/2022

Στοιχεία αρχείου

Στοιχεία Schemaref στην επικύρωση XBRL

Υποστήριξη για επικύρωση στοιχείων Schemaref σε αρχεία «XBRL».

Επικύρωση χαρακτηριστικού αναγνωριστικού στοιχείου περιβάλλοντος

Προστέθηκε η επικύρωση του χαρακτηριστικού ID του στοιχείου περιβάλλοντος στο αρχείο XBRL.

Επικύρωση υποστοιχείου οντότητας

Συμπληρώστε την επικύρωση του υποστοιχείου οντότητας στο στοιχείο περιβάλλοντος στο αρχείο XBRL.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.Finance for .NET 22.7 Release Notes.

 Ελληνικά