Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.Font για .NET

Το Aspose.Font είναι μια βιβλιοθήκη .NET για φόρτωση και σχεδίαση γραμματοσειρών. Υποστηρίζει πολλές μορφές γραμματοσειράς όπως TrueType, CFF, OpenType και Type1. Το Font API παρέχει λειτουργικότητα για τη φόρτωση γραμματοσειρών για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις δομές δεδομένων του μαζί με υποστηριζόμενα γλυφά.

Aspose.font για java

Το Aspose.font για το Java είναι ευέλικτο και εύκολο στη χρήση της βιβλιοθήκης για να συνεργαστεί με διαφορετικά αρχεία γραμματοσειράς. Το API υποστηρίζει πολλαπλές μορφές γραμματοσειράς όπως το Truetype CFF, το OpenType και το Type1.

Aspose.Font για C++

Μια εγγενής βιβλιοθήκη κλάσης C++ που επιτρέπει τον χειρισμό τύπων γραμματοσειρών, συμπεριλαμβανομένων των γραμματοσειρών CFF, TTF, TrueType, OpenType & Type1.

 Ελληνικά