Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.font για .NET 22.4

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 6
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 4.2 MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • : 4 weeks ago [4/22/2022]

Στοιχεία αρχείου

Support for .NET 6.0

From this release the support for .NET 6.0 target framework has been added.

Add Font Metadata to name Table

This release offers the support for adding Name Records to the TrueType font table name. The name table holds the font metadata, such as, font names, family names, etc. You may check the details of the AddName method.

For a complete list of features, enhancements, and bug fixes in this release please visit, Aspose.Font for .NET 22.4 Σημειώσεις έκδοσης.

 Ελληνικά