Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.font για .NET 22.9

Κατεβάστε  Κατεβάστε 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 1
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 4.2MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 15/9/2022

Στοιχεία αρχείου

Support for OTF to TTF Font Conversion

Introduced the font conversion support from OTF (OpenType Font) format to TTF (TrueType Font) format.

Supports Over 1 Million Glyph Count

Previously the supported Glyph count was 6551, which has now been enhanced to over 1 (one) million in the TrueType font conversion.

For a complete list of features, enhancements, and bug fixes in this release please visit, Aspose.Font for .NET 22.9 Σημειώσεις έκδοσης.

 Ελληνικά