Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.gis για .NET 22.3

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 3
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 10.1 MB
  • Posted By:
  • Evgeniy.Timofeev
  • Views:
  • 6
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • : 2 weeks ago [3/29/2022]

Στοιχεία αρχείου

Support for .Net 6.0

Added the support for .Net 6.0.

Improved Compatibility with Blazor Server App

Previously the API license was not working in case of Blazor Server App. This issue has been resolved and now Aspose.GIS API is working fine in Blazor Server App.

For a complete list of features, enhancements, and bug fixes in this release please visit, Aspose.GIS for .NET 22.3 Σημειώσεις έκδοσης.

 Ελληνικά