Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.Imaging για .NET

Το Aspose.Imaging for .NET είναι ένα προηγμένο API επεξεργασίας εικόνας που επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν, να επεξεργάζονται, να σχεδιάζουν ή να μετατρέπουν εικόνες στις εφαρμογές τους .NET. Λειτουργεί ανεξάρτητα από άλλες εφαρμογές και επιτρέπει την αποθήκευση σε εγγενή μορφή Adobe PhotoShop® χωρίς να έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή PhotoShop ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας στο μηχάνημα.

Aspose.imaging για java

Το Aspose.imaging for Java είναι ένα API υψηλής απόδοσης και καλά τεκμηριωμένο API που παρέχει την πιο ευέλικτη ομάδα εικόνων που επεξεργάζονται ρουτίνες για τους προγραμματιστές να δημιουργούν, να χειρίζονται, να αποθηκεύουν και να μετατρέπουν εικόνες στις εφαρμογές Java, χωρίς την ανάγκη ενός επεξεργαστή εικόνων .

Aspose.Imaging για Sharepoint

Το Aspose.Imaging for SharePoint επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέπουν εικόνες σε άλλες μορφές εικόνας, όπως PNG, JPEG, BMP, GIF, TIFF και PSD μέσα από το Microsoft SharePoint. Οι προγραμματιστές μπορούν επίσης να επεξεργάζονται τις εξαγόμενες εικόνες εκτελώντας πολλές λειτουργίες όπως αλλαγή μεγέθους, περικοπή, περιστροφή και αναστροφή χωρίς τη χρήση επεξεργασίας εικόνας.

Aspose.Imaging για JasperReports

Το Aspose.Imaging for JasperReports είναι η μόνη λύση στην αγορά που καθιστά δυνατή την εξαγωγή αναφορών από το JasperReports σε διαφορετικές εικόνες, όπως BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF καθώς και σε PDF, καμβά Html5 και άλλες μορφές. Όλες οι λειτουργίες αναφοράς με τον υψηλότερο βαθμό ακρίβειας μπορούν να μετατραπούν στα αρχεία εικόνας.

Aspose.Imaging for Python via .NET

Το Aspose.imaging for Python μέσω του .NET είναι ένα ευέλικτο, σταθερό και ισχυρό API που βοηθά τους προγραμματιστές να επεξεργάζονται εικόνες και φωτογραφίες στις δικές τους εφαρμογές Python.

 Ελληνικά