Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Imaging για .NET 22.7

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

 • Downloads:
 • 1
 • File Size:
 • 43.5MB
 • Date Added:
 • 7/7/2022

Στοιχεία αρχείου

Βελτιστοποιήστε τη διαχείριση μνήμης σε μορφή «CDR».

Δυνατότητα επιτάχυνσης της φόρτωσης και επεξεργασίας διανυσματικών γραφικών CorelDRAW® CDR μέσω διαφόρων στρατηγικών όπως διαχείριση μνήμης & ραστεροποίηση κ.λπ.

var baseFolder = @"D:\";
var fileName = "6õ4 ÎÑÍÎÂÀ.cdr";
var inputFilePath = Path.Combine(baseFolder, fileName);
var outputFilePath = inputFilePath + ".png";
using (var image = (CdrImage)Image.Load(inputFilePath))
{
  image.Save(outputFilePath, new PngOptions()
  {
    VectorRasterizationOptions = new CdrRasterizationOptions
    {
       Positioning = PositioningTypes.DefinedByDocument
    }
  });
}

Μετατροπή «EPS» σε «PNG».

Δυνατότητα μετατροπής των υψηλής ποιότητας αρχείων διανυσματικής μορφής PostScript «EPS» σε εικόνες ράστερ μορφής «PNG».

using (var image = Image.Load("3_a_1_2.eps"))
{
  image.Save("output.png", new PngOptions());
}

Υποστήριξη διαμόρφωσης «NET6».

Προστέθηκε υποστήριξη της διαμόρφωσης «NET6» για το Aspose.Imaging.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.Imaging for .NET 22.7 - Release notes.

 Ελληνικά