Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Imaging για .NET 22.8

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

 • Downloads:
 • 1
 • File Size:
 • 43.51MB
 • Date Added:
 • 4/8/2022

Στοιχεία αρχείου

Υλοποιήθηκε η αποθηκευμένη εκτίμηση ποιότητας «JPG».

Διαμορφώστε μέσω προγραμματισμού την ποιότητα εικόνας JPG μέσω κώδικα .NET C#.

using (JpegImage image = (JpegImage)Image.Load("cat.jpg"))
{
  bool isNotDefaultQuality = image.JpegOptions.Quality != 75;
}

Ελέγξτε τα μηνύματα σφάλματος σε ολόκληρη τη βιβλιοθήκη

Ελέγξτε τα μηνύματα σφάλματος για να τα κάνετε σωστά και πιο χρήσιμα.

try
{
  // invalid CDR with no pages
  using (var image = Image.Load("city-auto-skf_2.cdr"))
  {

  }
}
catch (Exception e)
{
  var correctMessage = "CDR document contains no pages.";
  if (e.InnerException.Message != correctMessage)
  {
    throw;
  }
}

Μετατροπή «WMZ» σε μορφή «PNG».

Εξάγετε το συμπιεσμένο αρχείο «WMZ» του Windows Media Player® σε μορφή ράστερ «PNG».

using (var image = Image.Load("image.wmz"))
{
  var options = new PngOptions
  {
    VectorRasterizationOptions = new WmfRasterizationOptions()
    {
      PageHeight = image.Height,
      PageWidth = image.Width
    }
  };

  image.Save("result.png", options);
}

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.Imaging for .NET 22.8 - Release notes.

 Ελληνικά