Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.Note για .NET

Το Aspose.Note για .NET είναι το OneNote API που επιτρέπει στους προγραμματιστές να διαβάζουν, να γράφουν και να τροποποιούν δυναμικά αρχεία Microsoft OneNote σε οποιονδήποτε τύπο εφαρμογής .NET. Το API επιτρέπει τη φόρτωση ONE αρχείων, τον χειρισμό των στοιχείων των βιβλίων του OneNote και στη συνέχεια την εξαγωγή σε μορφές ONE, PNG, GIF, JPEG, BMP, HTML ή PDF.

Aspose.note για java

Το Aspose.Note for Java είναι ένα πλούσιο σε χαρακτηριστικά API OneNote που επιτρέπει στις εφαρμογές Java να αλληλεπιδρούν δυναμικά με τα έγγραφα OneNote χωρίς να απαιτείται Microsoft OneNote. Aspose.note για την Java δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργούν, να διαβάζουν, να χειρίζονται και να εξάγουν τα περιεχόμενα της μορφής αρχείου Microsoft OneNote. Το API επιτρέπει επίσης τη διαχείριση συνημμένων, κειμένου, υπερσυνδέσεων, πινάκων, ετικετών και στυλ κειμένου.

 Ελληνικά