Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κάντε λήψη του Aspose.Note για Επεξεργασία Εγγράφων OneNote®

Ανοιξε NuGetPackage Manager στο Microsoft Visual Studio®, αναζητήστε το Aspose.Note και εγκαταστήστε το. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή στην Κονσόλα Package Manager. Για αναλυτικές οδηγίες, επισκεφθείτε το Εγκατάστασησελίδα τεκμηρίωσης.

PM>

Nuget Nuget

Product Page | Docs | Demos | API Reference | Examples | Blog | Search | Free Support | Temporary License | EULA

Είναι μια αυτόνομη βιβλιοθήκη κλάσης που επιτρέπει την αλληλεπίδραση με έγγραφα του Microsoft OneNote® για επεξεργασία και μετατροπή.

Γιατί να κάνετε λήψη του Aspose.Note για .NET;

Το Aspose.Note για .NET μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση εγγράφων ONE καθώς και για χειρισμό σελίδων, εικόνων, κειμένου, πινάκων, συνημμένων, ετικετών, εργασιών, στυλ κειμένου και υπερσυνδέσμων, χωρίς να χρειάζεται το Microsoft OneNote®.

Λειτουργίες επεξεργασίας αρχείων Microsoft OneNote®

  • Φορτώστε, επεξεργαστείτε και αποθηκεύστε έγγραφα του Microsoft OneNote® μέσω API.
  • Πλοηγηθείτε στο OneNote® Document Object Model (DOM).
  • Εισαγάγετε μια εικόνα σε ένα αρχείο OneNote®.
  • Ανάλυση και εξαγωγή διαφόρων μορφών αριθμημένων λιστών.
  • Εξαγωγή κειμένου από οποιοδήποτε μέρος ενός εγγράφου OneNote®.
  • Εξαγωγή εγγράφων OneNote® ως άλλες δημοφιλείς μορφές.

Μορφή Read & Write OneNote®

Microsoft OneNote®: ONE

Αποθήκευση αρχείων OneNote® ως

Σταθερή διάταξη: PDF
Εικόνες: PNG, GIF, JPEG, BMP, TIFF

Μορφές ανάγνωσης

Microsoft OneNote®: ONETOC2Αμεσο κατέβασμα

Icons

Aspose.note για το .NET 24.2

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 24.2.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.95MB

Icons

Aspose.note για το .NET 24.2 (μόνο dlls)

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 24.2 (μόνο dlls).

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.1MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.12

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 23.12.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.95MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.12 (μόνο dlls)

Περιέχει aspose.note για .NET 23.12 (μόνο dlls) απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.1MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.11

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 23.11.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.95MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.11 (μόνο DLLS)

Περιέχει aspose.note για .NET 23.11 (μόνο DLLS) απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.1MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.10

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 23.10.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.9MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.10 (μόνο DLLS)

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 23.10 (μόνο dlls).

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.05MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.9

Περιέχει aspose.note για .NET 23.9 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.9MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.9 (μόνο DLLS)

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 23.9 (μόνο dlls).

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.05MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.8

Περιέχει aspose.note για .NET 23.8 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.77MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.8 (μόνο dlls)

Περιέχει aspose.note για .NET 23.8 (μόνο dlls) απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 117.92MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.7

Περιέχει aspose.note για .NET 23.7 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.46MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.7 (μόνο dlls)

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 23.7 (μόνο dlls).

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 117.62MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.6

Περιέχει aspose.note για .NET 23.6 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.47MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.6 (μόνο dlls)

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 23.6 (μόνο dlls).

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 117.62MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.5

Περιέχει aspose.note για .NET 23.5 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.47MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.5 (μόνο dlls)

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 23.5 (μόνο dlls).

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 117.62MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.3

Περιέχει aspose.note για .NET 23.3 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.46MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.3 (μόνο dlls)

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 23.3 (μόνο dlls).

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 117.62MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.2

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 23.2.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.5MB

Icons

Aspose.note για το .NET 23.2 (μόνο dlls)

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 23.2 (μόνο dlls).

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 117.65MB

Icons

Aspose.note για το .NET 22.9

Περιέχει aspose.note για .NET 22.9 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.41MB

Icons

Aspose.note για το .NET 22.9 (μόνο DLLS)

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 22.9 (μόνο dlls).

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 117.56MB

Icons

Aspose.note για το .NET 22.7 (μόνο DLLS)

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 22.7 (μόνο dlls).

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 117.25MB

Icons

Aspose.note για το .NET 22.7

Περιέχει aspose.note για .NET 22.7 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 118.11MB

Icons

Aspose.note για το .NET 22.3

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 22.3.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 14.1 MB

Icons

Aspose.note για το .NET 22.3 (μόνο DLLS)

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 22.3 (μόνο dlls).

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.4 MB

Icons

Aspose.note για το .NET 22.1

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 22.1.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.7 MB

Icons

Aspose.note για το .NET 22.1 (μόνο DLLS)

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 22.1 (μόνο dlls).

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.0 MB

Icons

Aspose.note για το .NET 21.11

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 21.11.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.7 MB

Icons

Aspose.note για το .NET 21.11 (μόνο DLLS)

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 21.11 (μόνο dlls).

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 13.0 MB

Icons

Aspose.note για το .NET 17.11

Περιέχει aspose.note για την απελευθέρωση .NET 17.11.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 15.59MB


 Ελληνικά