Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.note για το .NET 22.1

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 10
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 13.7 MB
  • Posted By:
  • alexei.s
  • Views:
  • 34
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 1/23/2022

Στοιχεία αρχείου

Get or Set OneNote® Page Background Color

Ability to get or set the page background color of a Microsoft OneNote® document via API.

Improved Indent for OutlineElement Content

Improved the indent for the OutlineElement content.

For a complete list of features, enhancements, and bug fixes in this release please visit, Aspose.Note for .NET 22.1 Σημειώσεις έκδοσης.

 Ελληνικά