Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.OCR για Java 22.6

Νέα επιδιόρθωση νευρωνικών δικτύων αποθορυβοποίησης, αναγνώρισης πίνακα και δημιουργία PDF

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 160.1MB

Aspose.OCR για Java 2.4.0

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μια νέα έκδοση του Aspose.OCR για Java με τις ακόλουθες εμφ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 11.9 MB

Aspose.ocr για java 2.4.0

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μια νέα έκδοση του ASPOSE.OCR για την Java με την ακόλουθη intp ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 11.9 MB

Αρχείο πόρων για Aspose.OCR για Java 2.0.0

Το Aspose.OCR για Java χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για την εκτέλεση λειτουργιών OCR έναντι του...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 5.3 MB

Αρχείο πόρων για aspose.ocr για java 2.0.0

Το Aspose.ocr για την Java χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για την εκτέλεση λειτουργιών OCR έναντι του ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 5.3 MB

Αρχείο πόρων για Aspose.OCR για Java 1.9.0

Το Aspose.OCR για Java χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για την εκτέλεση λειτουργιών OCR έναντι του i...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 87.8 MB

Αρχείο πόρων για aspose.ocr για java 1.9.0

Aspose.ocr για java χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για την εκτέλεση λειτουργιών OCR έναντι του…

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 87.8 MB

Αρχείο πόρων για Aspose.OCR για Java 1.5.0

Το Aspose.OCR για Java χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για την εκτέλεση λειτουργιών OCR έναντι του...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 289.8 MB

Αρχείο πόρων για aspose.ocr για java 1.5.0

Το Aspose.ocr για την Java χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για την εκτέλεση λειτουργιών OCR έναντι του ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 289.8 MB

 Ελληνικά