Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.OCR για NET 22.6 (μόνο DLL)

Νέο νευρωνικό δίκτυο αποθορυβοποίησης, αναγνώριση πίνακα και αφαίρεση συστήματος. Εξάρτηση σχεδίασης

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 161.56MB

Αρχείο πόρων πορτογαλικής γλώσσας για Aspose.OCR για .NET 3.2.0

Το Aspose.OCR για .NET χρησιμοποιεί αρχεία πόρων για διαφορετικές γλώσσες για την εκτέλεση OCR σε...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 5.0 MB

Πορτογαλικό αρχείο πόρων γλωσσών για ASPOSE.OCR για .NET 3.2.0

Aspose.ocr για το .NET χρησιμοποιεί αρχεία πόρων για διαφορετικές γλώσσες για να εκτελέσει o ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 5.0 MB

Αρχείο πόρων ισπανικής γλώσσας για Aspose.OCR για .NET 3.2.0

Το Aspose.OCR για .NET χρησιμοποιεί αρχεία πόρων για διαφορετικές γλώσσες για την εκτέλεση OCR σε...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 4.8 MB

Αρχείο πόρων ισπανικής γλώσσας για aspose.ocr για .NET 3.2.0

Aspose.ocr για το .NET χρησιμοποιεί αρχεία πόρων για διαφορετικές γλώσσες για να εκτελέσει o ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 4.8 MB

Αρχείο πόρων γαλλικής γλώσσας για Aspose.OCR για .NET 3.2.0

Το Aspose.OCR για .NET χρησιμοποιεί αρχεία πόρων για διαφορετικές γλώσσες για την εκτέλεση OCR σε...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 5.3 MB

Αρχείο πόρων γαλλικής γλώσσας για ASPOSE.OCR για .NET 3.2.0

Aspose.ocr για το .NET χρησιμοποιεί αρχεία πόρων για διαφορετικές γλώσσες για να εκτελέσει o ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 5.3 MB

Αρχείο πόρων πορτογαλικής γλώσσας για Aspose.OCR για .NET 2.3.0

Το Aspose.OCR για .NET χρησιμοποιεί αρχεία πόρων για διαφορετικές γλώσσες για την εκτέλεση OCR σε...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 3.4 MB

Πορτογαλικό αρχείο πόρων γλωσσών για ASPOSE.OCR για .NET 2.3.0

Aspose.ocr για το .NET χρησιμοποιεί αρχεία πόρων για διαφορετικές γλώσσες για να εκτελέσει o ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 3.4 MB

Αρχείο πόρων ισπανικής γλώσσας για Aspose.OCR για .NET 2.2.0

Το Aspose.OCR για .NET χρησιμοποιεί αρχεία πόρων για διαφορετικές γλώσσες για την εκτέλεση OCR σε...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 3.1 MB

Αρχείο πόρων ισπανικής γλώσσας για aspose.ocr για .NET 2.2.0

Aspose.ocr για το .NET χρησιμοποιεί αρχεία πόρων για διαφορετικές γλώσσες για να εκτελέσει o ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 3.1 MB

Αρχείο πόρων γαλλικής γλώσσας για Aspose.OCR για .NET 2.2.0

Το Aspose.OCR για .NET χρησιμοποιεί αρχεία πόρων για διαφορετικές γλώσσες για την εκτέλεση OCR σε...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 3.7 MB

Αρχείο πόρων γαλλικής γλώσσας για aspose.ocr για .NET 2.2.0

Aspose.ocr για το .NET χρησιμοποιεί αρχεία πόρων για διαφορετικές γλώσσες για να εκτελέσει o ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 3.7 MB

Αρχείο πόρων για Aspose.OCR για .NET 2.0.0

Το Aspose.OCR για .NET χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για την εκτέλεση λειτουργιών OCR έναντι του i...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 5.3 MB

Αρχείο πόρων για aspose.ocr για .NET 2.0.0

Aspose.ocr για το .NET χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για να εκτελέσει λειτουργίες OCR έναντι του I ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 5.3 MB

Αρχείο πόρων για Aspose.OCR για .NET 1.9.0

Το Aspose.OCR για .NET χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για την εκτέλεση λειτουργιών OCR έναντι του i...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 87.8 MB

Αρχείο πόρων για aspose.ocr για .NET 1.9.0

Aspose.ocr για το .NET χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για να εκτελέσει λειτουργίες OCR έναντι του I ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 87.8 MB

Αρχείο πόρων για Aspose.OCR για .NET 1.8.0

Το Aspose.OCR για .NET χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για την εκτέλεση λειτουργιών OCR έναντι του i...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 87.8 MB

Αρχείο πόρων για Aspose.OCR για .NET 1.7.0

Το Aspose.OCR για .NET χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για την εκτέλεση λειτουργιών OCR έναντι του...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 87.8 MB

Αρχείο πόρων για Aspose.OCR για .NET 1.6.0

Το Aspose.OCR για .NET χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για να εκτελέσει λειτουργίες σε σχέση με την εικόνα...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 96.0 MB

Αρχείο πόρων για Aspose.OCR για .NET 1.5.0.

Το Aspose.OCR για .NET χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για να εκτελέσει λειτουργίες σε σχέση με την εικόνα...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 96.0 MB

Αρχείο πόρων για Aspose.OCR για .NET 1.1.0

Το Aspose.OCR για .NET χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για να εκτελέσει λειτουργίες σε σχέση με την εικόνα...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 96.0 MB

Αρχείο πόρων για Aspose.OCR για .NET 1.0.0

Το Aspose.OCR για .NET χρησιμοποιεί ένα αρχείο πόρων για να εκτελέσει λειτουργίες σε σχέση με την εικόνα...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 39.5 MB

 Ελληνικά