Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose

Aspose.OMR για .NET

Το Aspose.OMR για .NET είναι ένα απλό στη χρήση API που επιτρέπει στους προγραμματιστές να εκτελούν λειτουργία OMR σε εικόνες. Το Aspose.OMR μπορεί να εκτελέσει λειτουργία OMR σε αρχεία εικόνας JPEG, PNG, GIF, TIFF και BMP και να αποθηκεύσει την έξοδο σε μορφή CSV.

Aspose

Aspose.omr για java

Το aspose.omr για το Java είναι ένα API για να αναγνωρίσει τα οπτικά σημάδια από τις εικόνες των ψηφιοποιημένων φύλλων OMR. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση οπτικών σημείων σε μια ποικιλία μορφών εικόνας όπως BMP, JPG, TIF, TIFF, GIF. Το API επιτρέπει τη λήψη δεδομένων που επισημαίνονται από τον άνθρωπο από έντυπα εγγράφων, όπως έρευνες, ερωτηματολόγια, έγγραφα εξέτασης πολλαπλών επιλογών και άλλες δοκιμές.

 Ελληνικά